Ny brygge til Skibladner

Både i Hamar, Moelv og på Gjøvik har Skibladner en ordentlig brygge å legge til ved. Nå skal også Lillehammer tilby veteranbåten gode vilkår.

Bygger brygge
Foto: NRK

Tidligere har nemlig et simpelt leskur møtt de båtreisende som kom i land. Men byggingen av den helt nye brygga er startet rett ved den populære badestranda på Vingnes.

Fjordbunnen i området er imidlertid så sterkt forurenset av miljøgifter som brommerte flammehemmere og SFT og fylkesmannen var tidligere vært svært kritiske til planene. Nå har man likevel fått tillatelse fordi arbeidene skjer på vinteren:

Bedre anløpsted

Styreleder Bjørn Blichfeldt i Oplandske Damskibsselskap sier han er glad for at arbeidet nå endelig er i gang. For frem til nå har det ikke akkurat vært gøy å ankomme Lillehammer med hjuldamper.
- Det har ikke vært spesielt hyggelig å gå inn til det bryggeanlegget som finnes på Lillehammer i dag. Det har ligget i skyggen, og det har vært et lite hyggelig sted. Nå får vi et fint sted i sola hvor vi også kan se Lillehammer. Dette er positivt, sier han til NRK

Trist leskur

Denne stusselige bryggen er i dag stoppested for Skibladner på Lillehammer.

Foto: NRK

Miljøgifter

Seniorrådgiver Magne Drageset ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland opplyser at arbeidet foregår på vinterstid fordi man ikke ønsker å spre bunnmassesom inneholder miljøgifter. Han sier det kan være en risiko for at aktiviteten fra Skibladner vil virvle opp vann og giftig bunnslam. Derfor kan det bli aktuelt å legge ut duk og tyngre masse oppå for å unngå slik spredning.

Myndighetene tror ikke det blir farligere å bade på Vignes enn før: Og hvis vannet er dypt nok, kan Skibladner legge til ved den nye brygga allerede i mai.