Bygger 20 nye fengselsplasser

Kongsvinger fengsel bygges ut for drøyt 30 millioner kroner. Det gir 20 nye celler med høgt sikkerhetsnivå.

Kongsvinger fengsel

UTVIDER: Fengselet i Kongsvinger skal bygges ut med rundt 600 kvadratmeter.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Bak et gjerde og en høy mur innerst inne i fengselet på Vardåsen i Kongsvinger er forberedelsene til bygging i gang. Fengslet skal bygges ut for drøyt 30 millioner kroner.

– Her etableres det nå en ny celleavdeling. Det skal bli 20 celler med høgt sikkerhetsnivå. I tillegg skal det bygges fasiliteter for skolen slik at vi kan øke tilbudet til de innsatte på dagtid, sier Gaute Enger, fengselsleder ved Kongsvinger fengsel.

Eneste utlendingsfengsel

Rundt 600 kvadratmeter skal bygges og utvidelsen vil gi 12 nye stillinger. Dette er Norges eneste utlendingsfengsel for utlendinger som skal sendes ut av landet. Behovet for plasser er stort.

– De siste årene har det vært et veldig stort behov for lukkede plasser. Dette har blitt avhjulpet noe nå i høst i forbindelse med at vi har leid et relativt stort fengsel i Nederland med 242 plasser. Det har bedret situasjonen noe, men vi regner med at vi igjen vil få noe kapasitetsproblemer, sier Stig Meisler Storvik, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region Øst.

Gaute Enger, fengselsleder, Kongsvinger

LEDER ARBEIDET: Gaute Enger er fengselsleder i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fengselet i Kongsvinger har ordinær kapasitet på 117 plasser. Det er 69 plasser på avdeling høy sikkerhet og 48 plasser på lav sikkerhet.

Les også:

Innflyttingsklart til sommeren

Ved forrige byggeprosessi 2005 ble det lagt til rette for utvidelse av Kongsvinger fengsel avdeling Vardåsen og det har i flere år vært snakk om å bygge ut, men nå er arbeidet i gang for alvor.

– Allerede i 2005 tok en høyde for å bygge en etasje til, og det har gjort at vi kan bygge raskt og effektiv, sier Enger.

– Når er det innflyttingsklart?

– Denne avdelingen skal stå klart til sommeren. Juli/august er det som er planen, sier fengselslederen.