Hopp til innhold

Bygdeforsker: – Sverige har sentralisert bort brannberedskapen

I Sverige er det ikke et like utbygd lokalt brannvesen som i Norge, og skogsdrifta er sentralisert. Bygdeforsker Reidar Almås mener det er to viktige årsaker til at skogbrannene der blir så umulige å håndtere.

Skogbranner i Ängra i Ljusdals kommune i Sverige

MANGE STORE BRANNER: Svenskene sliter med store branner, her i Ljusdals kommune.

Foto: Robert Jonsson / SVT

Den norske bygdeforskeren Reidar Almås, som jobber ved forskningssenteret Ruralis, får langt på veg støtte hos beredskapssjefen i Dalarna, Petter Forsström. Han har ansvaret for slukkingen av flere store skogbranner i sitt område.

– Naturligvis er det slik at hvis man ikke har et brannvesen der folk bor, tar det lengre tid å få redningsmannskap på plass når det begynner å brenne, sier Forsström.

Sverige er fremdeles rammet av mange skog- og gressbranner, og en rekke land, inkludert Norge, har sendt brannmannskaper til Sverige for å bistå i det svært vanskelige slukningsarbeidet.

Men Almås mener altså at det slett ikke er noen tilfeldighet at nettopp Sverige har problemer.

Ingen igjen til å overvåke

Reidar Almås byline

BYGDEFORSKER OM SKOGBRANNER: Seniorforsker Reidar Almås ved Ruralis.

– Sverige har en annen eiendomsstruktur i skogbruket enn oss, med mange store enheter, sier Almås.

Han viser til at moderne svensk skogsdrift er sterkt mekanisert. De har ti ganger så mye skog som vi har i Norge, men det er få ansatte og ledelsen er konsentrert rundt de store byene i sør.

Fordi sentraliseringen er kommet lenger enn hos oss, er det ikke folk igjen til å overvåke og ta hånd om skogen lokalt, sier han.

I Norge har 80 prosent av alle gårder skogeiendom. Det lokale eierskapet fører til en bedre overvåking og beredskap, mener Almås.

– Vi bruker fly for å overvåke, så vi oppdager nok ofte branner like fort som dere gjør i Norge, men så tar det nok noe lengre tid å kjøre dit for å slukke. Og da kan det være for sent å hindre en storbrann, sier Forsström.

Skogbrann i Sverige

MAKTESLØSE MOT SKOGBRANNER: Svært store skogsområder i Sverige er lagt øde etter omfattende skogbranner i det tørre og varme sommerværet.

Foto: Øystein Skovro

Ønsker et bedre brannvern

Statsminister Stefan Löfven har sagt at han ønsker en «en utredning som kan styrke den kommunale redningstjenesten.» Peter Forsström sier at flere svenske kommuner nå jobber for å få på plass et brannvern for å avhjelpe situasjonen.

– Det vil være basert på frivillighet. Det kommer til å være et brannvern der folk ikke er forpliktet til å møte når det brenner, men der de som er tilknyttet styrken kommer hvis de kan, sier han.

Han vil ikke si noe mer om sommerens branner kommer til å tvinge fram noen endringer i det svenske beredskapsarbeidet. Rapporten som ble laget i etterkant av brannen i 2014 må suppleres med spesifikke evalueringer fra områdene som nå brenner.

– Det er for tidlig å si noe mer om hva som vil skje, men vi ser viktigheten av samarbeid på tvers av landegensene. Det er veldig viktig for oss, sier han.

Flere saker fra Innlandet