Fylkesmann Sylvia Brustad vil ha ett storsykehus i Innlandet

– Hedmark og Oppland må legge fylkeskrangelen til side, og bygge et storsykehus i Innlandet, sier fylkesmann i Hedmark, Sylvia Brustad.

Sylvia Brustad

Tidligere helseminister Sylvia Brustad er redd både penger, pasienter og fagfolk forsvinner bort fra Innlandet, hvis man ikke blir enige i sykehuskrangelen.

Foto: NRK

Diskusjonen har lenge gått om man skal bygge et storsykehus eller beholde lokalsykehusene. En arbeidsgruppe i Oppland Arbeiderparti mener at hvis det skal legges ned sykehus, så må det bli i Hedmark.

Hedmark Arbeiderparti ønsker ett spesialistsykehus for de to fylkene. Også Brukerrådet i Sykehuset Innlandet og Kreftforeningen vil ha ett sykehus. Foreløpig er ikke noe bestemt og diskusjonen går videre.

– Må ta hensyn til pasientene

Brustad mener at man nå må komme til enighet. Hun vil ha ett storsykehus.

– Det er viktig først og fremst med hensyn til pasientene. Vi har et ganske klart faglig råd fra Fylkesmannen i Hedmark og det er at med hensyn på kvaliteten i tilbudet så er det viktig å samle, sier fylkesmann i Hedmark, Sylvia Brustad.

Hun frykter at både pasienter og spesialister forsvinner til Oslo og Akershus der tilbudene er bedre.

– Alternativet, tror vi, er at flere velger å reise til Oslo og Akershus, både pasienter og fagfolk. Og ikke minst vil pengene havne andre steder i landet enn her i Innlandet. Mens vi krangler og diskuterer så bygges det sykehus andre steder. Hvis vi ikke snart blir enige så går penger, pasienter og fagfolk til andre sykehus.

– Må ha færre virksomheter

Dessuten mener Brustad det er nødvendig å samle de mer enn 40 virksomhetsstedene til Sykehuset Innlandet.

– Det er for mange. Det er mer enn nok av helseutfordringer til å ha flere steder, men når det gjelder de mer spesialiserte tingene så mener vi det er viktig å samle. Det tror vi gir et bedre tilbud til pasientene, sier Brustad.