Brukte 20 millioner på legedekning

Engerdal kommune ber helse- og omsorgsdepartementet om hjelp til å betale halvparten av utgiftene.

Engerdal kommune slit med å få tak i stabile legar

Engerdal kommune

Foto: Arvid Torsgard / NRK

I løpet av de siste tre-fire årene har Engerdal brukt omlag 20 millioner kroner på legedekningen i kommunen.

- Bare de to siste årene har vi hatt 30 ulike leger, men andelen er betydelig høyere fordi vi har vikarer i ferier og høytider, forteller Grethe Løken, rådmann i Engerdal kommune.

- Vi har sendt en søknad til helse- og omsorgsdepartementet der vi ber om en ordning hvor vi deler på utgiftene av legedekningen, sier Løken.

Store summer

Dersom Hamar kommune, med sine omlag 28.000 innbyggere, etter folketallet skulle ha like høye legeutgifter som Engerdal med sine 1500 innbyggere, ville Hamar måtte ut med nær 400 millioner kroner på vel tre år.

Ordfører Reidar Åsgård sier de betaler mye for kjøp av utenlandske utleieleger.

- Vi har blant annet fristet med usedvanlig høy lønn, forteller han.

Åsgård mener det er en håpløs situasjon.

- I forhold til den kommunale økonomien betaler vi veldig mye for en tjeneste som skulle vært billigere.

Får støtte

Engerdal er ikke den eneste kommunen som sliter med legedekningen. Beregninger NAV har gjort viser at det mangler opp mot 175 leger i Hedmark og Oppland.

Administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund, Olav Ulleren, støtter kommunens forespørsel.

- At Engerdal kommune tar et slikt initiativ har jeg stor forståelse for.

Brevet til helse- og omsorgsdepartementet ble sendt i mai, men engerdølene har ennå ikke fått noen reaksjon fra departementet.