Fem måneder har gått.
Synet som møter de første på stedet, minner om scener fra en film.
Får lokalbefolkningen ei ny bru?

Brukollapsen på Tretten

Mandag 15. august 2022.

Hverdagen har akkurat startet etter sommerferien.

Midt i Gudbrandsdalen er folk på vei til jobb og skole.

Så får politiet meldingen.

Nødetatene, media og lokalbefolkningen rykker ut til brua som forbinder øst- og vestsiden av Gudbrandsdalslågen.

E6 stenges fordi brua har falt over veien.

Trafikken står.

To kjøretøy står på brua.

Det er folk i begge.

Kvinnen i personbilen kommer seg ut og klatrer av brua for egen maskin.

Lastebilsjåføren blir sittende.

Dramatikken er til å ta og føle på mens sjåføren reddes.

14 andre trebruer over hele landet stenges.

Vegvesenet frykter bruene ikke er trygge.

På Tretten overvåkes brua nøye.

Fire dager etter kollapsen, rives resten av brua.

Alle delene fra brua undersøkes av Statens havarikommisjon.

Samtidig starter arbeidet med å rydde opp.

Mange tonn med materialer ligger spredd i området.

Store deler av materialet i brua var miljøfarlig.

473 tonn kreosotholdig treverk, 193 tonn metall og 2 tonn plast ble samlet opp.

Prislappen så langt? En million kroner.

Uten en bru å kjøre over, måtte bilistene kjøre omveier på flere mil.

Lokalbefolkningen fryktet ulykker når tungtrafikken ble flyttet til de smale veiene.

Tretlingene måtte være kreative for å komme seg på jobb og skole.

Noen kjørte bil, noen tok buss. Andre tok Lågen til hjelp.

Ønsket om å få på plass en ny bru raskt, var stort.

Omkjøringsveiene var ikke trygge nok.

Og Tretten sentrum var avhengig av trafikk.

Mens lokalbefolkningen etterspurte løsninger, måtte politikerne på jobb.

Arbeidet med å få tillatelse til å bygge ny bru tok lang tid.

Og det kostet mye.

Etter utredninger, planlegging, diskusjoner og møter kom endelig godkjenningen i oktober.

En midlertidig bru kunne bygges i påvente av en permanent bru.

Omtrent samtidig kom konklusjonen fra Statens havarikommisjon.

Årsaken til kollapsen var en betydelig overbelastning i forhold til bæreevnen.

Nå, fem måneder etter brukollapsen, er endelig det fysiske arbeidet med den midlertidige brua i gang.

Fire av fem brufundament er ferdig planlagt.

Gravemaskiner i gang med å legge til rette for den nye.

For lokalbefolkningen er den sårt tiltrengt.

Den midlertidige brua kommer trolig til å ligge der lenge.

Kanskje så lenge som fem-seks år før den blir avløst av en ny.

Den permanente er trolig først ferdig en gang mellom 2026 og 2030.

Frem til det må Tretten klare seg med en midlertidig løsning.