Her sprenges brua i filler

Sjekk den heftige videoen hvor brua kollapser ved hjelp av 100 kilo sprengstoff.

For bare noen minutter siden ble gamle brua på Espa sprengt i stykker. Det var Statens vegvesen som sprengte brua som tidligere gikk over til Labbdalen, hvor E6-trafikken gikk tidligere. Det oppstod kø i det salven gikk av, men E6 er nå åpnet igjen, og sprengningen gikk som planlagt.

SPRENGT BRU: Labben bru var 141 meter lang, ni meter bred og veide cirka 1400 tonn.

Tidligere i kveld sprengte Statens vegvesen Labben bru som låg rett nord for Espa-tunnelen i Stange. Bua gikk over Labbdalen hvor E6-trafikken gikk tidligere.

– Labben bru var 141 meter lang, ni meter bred og veide cirka 1400 tonn. Det var boret inn ladninger i betongsøylene slik at disse kollapset, og spesielle kuttladninger ble brukt for å kappe stålbjelkene i brua. Vel 100 kilo sprengstoff ble brukt for å rive brua, skriver Einar Søberg fra Statens Vegvesen i en e-post.

Det er i forbindelse med utbyggingen av E6 langs Mjøsa at brua som ble bygd på 1970-tallet har blitt erstattet av to nye bruer. Vegen er lagt i ny trasé på en strekning nord for Espa hvor en 700 meter lang tunnel og og de to nye bruene tar trafikantene over Labbdalen.

Hus som ligger nærmere brua enn 200 meter ble evakuert under sprengningen og E6 ble stengt i rundt 20 minutter. Nå starter oppryddingsarbeidet.

– I perioden etter at brua er sprengt ned, skal betong og stål sorteres og kjøres bort. Det er ventet at dette arbeidet vil ta omkring tre uker. Arbeidet med å sette området som er erstattet av tunnel og nye bruer tilbake til sitt opprinnelige, er imidlertid ikke ferdig før i 2016, skriver Søberg.

Labben bru sprenges

STORE KREFTER: 100 kilo sprengstoff ble brukt for å rive Labben bru.

Foto: Frode Meskau / NRK