Briskeby forsinkes?

Onsdag vil et flertall i Hamar kommunestyre trolig vedta utbygging av Ham-Kams hjemmebane Briskeby. Men vedtaket blir trolig anket av Briskeby Velforening. Dette vil forsinke utbyggingen.

Briskeby forsinkes?
Foto: Jørn Nordli / NRK

 

Fotballforbundet har så sent som i et brev den 10. januar slått fast at Ham-Kam må spille hjemmekampene sine på en annen godkjent tippeligabane, hvis ikke det mest omfattende utbyggingsalternativet blir valgt.

 

Briskeby forsinkes?
Foto: Jørn Nordli / NRK

Sju hus må bort

Det nye fotballstadionen på Briskeby med tribuner i to etasjer vil gi plass til 10 000 tilskuere. Mellom 10 til 15 hus blir berørt, sju hus må fjernes.

Fotballforbundet har gitt politikerne kniven på strupen i saken. Et nei vil få store konsekvenser for Ham-Kam som da trolig bare må spille bortekamper. Planene er godkjent i Hamar formannskap og vil trolig bli  vedtatt i kommunestyret onsdag.

Velforeningen og huseierene i området vil i sine klager legge vekt på at det ikke er laget konsekvensutredninger og at de siste endringene ikke ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Ingen hjemmekamper?

Trolig vil motstanderne klage kommunestyrets utbyggings-vedtak inn for fylkesmannen. Dette kan forsinke byggestarten og føre til at Ham-Kam ikke får spille på hjemmebane i år.