Brennende engasjement for sykehuset

LILLEHAMMER (NRK): Over 3000 mennesker møtte opp i Lillehammer i kveld for å protestere mot endringer i driften av Sykehuset Innlandet. De mener sykehuset i Lillehammer svekkes med ledelsens kuttforslag.

Fakkeltog Lillehammer

GLØDENDE FOLKEHAV: Plassen foran sjukehuset på Lillehammer var i kveld tettpakket med folk som viste sin misnøye mot forslaget til endringer av sjukehusdriften.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Storgata på Lillehammer var i kveld fylt av et flere hundre meter langt glødende fakkeltog på vei mot sjukehuset. De ville vise sin misnøye til forslaget til hvordan sjukehusene i Innlandet skal drives de neste årene.

– Vi er overveldet over oppmøte i kveld, sier Anders Brabrand som er initiativtaker til demonstrasjonen.

Anders Brabrand

INITIATIVTAKER: Anders Brabrand, som tok initiativet til demonstrasjonen, er overveldet over oppmøte.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det er under to døgn siden han lanserte fakkeltoget på Facebook og mener det store oppmøtet viser at det er svært stort engasjement rundt sjukehuset på Lillehammer. Han håper nå styret utsetter saken og ikke fatter et vedtak på torsdag

Sterke protester

Det var i forrige uke ledelsen i Sykehuset Innlandet la fram innstillingen om hvordan de mente sykehusene skal drives de nærmeste årene og hvilke endringer som bør gjøres.

På Lillehammer har protestene vært særlig sterke denne gangen. Hovedgrunnen er forslaget om å samle alle operasjoner av tykktarmskreft på Gjøvik og fjerne gastrokirurgi fra avdelingen i Lillehammer.

Leger på sykehuset kalte forslaget for galskap, og i et brev fra alle de politiske partiene i Lillehammer til styrelederen i Sykehuset Innlandet ble det i klare ordelag skrevet at de ikke lenger har tillit til administrasjonen i Sykehuset Innlandet.

Mandag sa også fagdirektør Toril Kolås opp jobben i Sykehuset Innlandet.

Ingunn Trosholmen

HOLDT APPELL: Varaordfører Ingunn Trosholmen (Ap) holdt appell foran sykehuset tirsdag kveld.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Uklokt grep

Varaordfører Ingrunn Trosholmen (Ap) holdt en glødende appell foran 3000 demonstranter utenfor sykehuset i kveld. På spørsmål om hva som er alternativet når Sykehuset Innlandet må spare penger, svarer hun:

I første omgang må man tenke på hva de kortsiktige grepene gjør med Lillehammer sykehus. Vi skal jo opprettholde et sykehustilbud til innbyggerne i regionen. Jeg forstår at man skal spare penger, men det er et uklokt grep, og det har vi også fått faglig medisinsk støtte for, sier Trosholmen.

Viktig å stå opp

Styret skal behandle kuttforslagene på sitt møte på torsdag, og i kveld fikk de nok en folkelig protest å forholde seg til før behandlingen.

– Når et samlet fagmiljø reagerer så sterkt på forslagene som er lagt fram, er det vårt ansvar som lokalpolitikere å si ifra at dette ikke er måten man skal styre sjukehusene på, sier Anders Brabrand, kommunestyremedlem i Lillehammer Arbeiderparti og en av initiativtagerne til fakkeltoget i byen i kveld.

Brabrand sier engasjementet rundt fakkeltoget er både stort og bredt med deltagere fra sjukehuset, politikken og folk flest.

Fakkeltog for sykehuset på Lillehammer

ENGASJERTE: Engasjementet er stort rundt sjukehuset på Lillehammer.

Foto: Bjørn Erik Rygg / NRK

Universelt opprør

Brabrand er fastlege i Gausdal, bor på Lillehammer, men har også jobbet som lege i Elverum.

Han mener det er mange likhetstrekk mellom kampen for Lillehammer-sykehuset og kampen man har sett har skjedd på de andre sykehusene i forbindelse med endringsforslag.

Brabrand understreker at dette fakkeltoget ikke er noen kamp for å svekke de andre sjukehusene i Hedmark og Oppland.

– Det er viktig å understreke at vi ønsker at også Hedmark skal ha et godt sjukehustilbud. Vi ønsker ikke noen kretskamp, men mener det er viktig at vi sier tydelig fra når vårt sykehus i denne omgangen ligger an til å få dramatiske kutt med vidtrekkende konsekvenser, forteller Brabrand.