Brant i en container på Grua

Det brant i en container på Grua i Lunner. Det var ikke fare for spredning. Brannårsaken er ukjent.