Brannsjef: – Vi går på tå hev

– Det er nok med en liten glo eller gnist, så kan det utvikle seg til en veldig stor skogbrann, sier brannsjef Nils Erik Haagenrud. Skognæringa må stoppe hogsten.

Nils Erik Haagenrud

Brannsjef Nils Erik Haagenrud sier skogbrannfaren er ekstremt stor nå.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Skogbrannfaren er veldig stor nå, på grunn av tørt vær og vind.

Redder flere liv med hjertestartere

Utstyret holdes i topp stand til enhver tid og terskelen for å rykke ut er lav.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Vi oppfordrer folk til å være ytterst forsiktige når de er ute i skog og mark, enten om de røyker eller hva de gjør. En glo fra en sigarett eller fra et bål er nok. Nå må alle respektere forbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september.

Det sier Nils Erik Haagenrud, som er brannsjef i Midt-Hedmark brann og redningsvesen.

Han sier brannvesenet er i full beredskap, at de øver og at utstyret er klart og i tipp topp stand til enhver tid.

– Vi har veldig lav terskel for å sende ut mange mannskaper nå, sier Haagenrud.

Lyn og gnister

Skogbrann Imsroa

Skogbrann i Imsroa i Stor-Elvdal denne uka.

Foto: Hedmark flyklubb/Morten Undseth

Det har vært en rekke større og mindre skog- og gressbranner de siste ukene. Tidligere på våren skyldtes det ofte bråtebrenning som kom ut av kontroll. Så har lynnedslag forårsaket branner. Nå er det også en risiko å jobbe med skogsmaskiner i skogen.

Brannen i Imsroa i Stor-Elvdal denne uka, startet på grunn av gnister fra en skogsmaskin. Det er nok at man kjører med kjettinger på en hogstmaskin eller på en lastbærer.

– Så kommer det gnister fra kjettingen og så er det full fyr, sier Nils Erik Haagenrud.

Store inntektstap

Video Mads Jensen om tømmerprisene

Glommen skog stopper all hogst fra neste uke, inntil det kommer nedbør av betydning.

Foto: Nyhetsspiller

Glommen skog tar konsekvensen av det og stopper all hogst i Hedmark fra neste uke.

– Vi har allerede sluttet å hogge furu, men over helga blir det helt stopp, sier Sverre Holm, regionsjef i Glommen Skog.

Det innebærer store inntektstap, først for entreprenørene ute i skogen som bør tjene rundt 2.200 kroner i timen med ei hogsmaskin og en lastbærer, men så forplanter deg seg videre til hele kjeden.

– Vi får problemer med å levere det tømmeret vi skal i juni hvis det fortsetter sånn, sier Sverre Holm.

God dialog med skognæringa

Brannvesenet kan legge ned totalforbud mot skogsdrift på grunn av skogbrannfaren, men de vil heller at næringa skal ta ansvar selv.

– Vi har en god dialog med Glommen skog, blant annet. De var ute før helga og la inn restriksjoner for sine entreprenører som jobber i skogen. Nå er vi også i dialog med de andre i bransjen, sier Nils Erik Haagenrud.

Skognæringa har forståelse for problemet og det setter brannvesenet pris på.