Bør vurdere nasjonalpark-regler

– Det er et faresignal når brukerne av Langsua Nasjonalpark klager over byråkrati. Det sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp), som mener det trengs en vurdering etter tre års drift.

Morten Ørsal Johansen

STORTINGSREPRESENTANT: Morten Ørsal Johansen mener man bør se nærmere på regelverket.

Foto: Stortinget

Oppland Sau og Geit og husdyreiere i Gausdal retter kritikk mot forvaltningen av Langsua nasjonalpark og landskapsvernområdene rundt.

De mener at detaljregulering har skapt forsinkelser i arbeidet med beitetiltak, , og at selv rutinemessig snøscooterkjøring må varsles og rapporteres.

Styremedlem i Gausdal Fellesdrift, Hans Bernhard Jahren, sier det er blitt mindre attraktivt med beitebruk, og at dette i ytterste fall kan føre til gjengroing i nasjonalparken eller landskapsvernområdene rundt.

Vern og bruk

– Dette er ikke slik det skal være. Meningen var at området skulle vernes og brukes, i tråd med slik at det har vært i generasjoner, sier Morten Ørsal Johansen.

Langsua Nasjonalpark ble opprettet i 2011, og han sier at det nå kan være en passende anledning til å se nærmere på praktiseringen av regelverket etter tre års drift.

Strid i forkant

Årene i forkant av etableringen bar preg av sterke motforestillinger fra stølseiere som fryktet at dette skulle gå utover næringsvirksomheten i fjellet. Etter hvert ble det klart at det skulle bli lokal forvaltning.

Avviser kritikk

Leder i nasjonalparkstyret, Olav Olstad, har tidligere avvist det meste av anklagene. Han viser til at det er Lov om motorferdsel i utmark som regulerer snøscooterkjøring, og at dette ikke har noe med nasjonalparken å gjøre. Han mener også at det ikke er mye kontorarbeid for brukerne i området.