Bør bli muslim igjen

Utlendingsnemda oppmuntrer en kristen afghaner som bor på Lillehammer om å vende tilbake til islam.

Den 28 år gamle afghaneren har latt seg døpe og går nå til gudstjeneste hver søndag.

Afghanere som har konvertert får automatisk opphold i Norge, men nemda tror ikke på at mannen faktisk er kristen og har nå avslått den siste søknaden om oppholdstillatelse.

- Forstår de ikke at jeg vil bli drept om jeg reiser tilbake? sier 28- åringen til avisa Vårt Land i dag.

Frykter dødsdom

Mannen hevder han kan bli straffa med døden om han kommer tilbake til Afgahnistan som kristen.

Han venter nå på at politiet skal komme og hente ham der han bor hos en pensjonert lege på Lillehammer, etter å ha fått den siste søknaden om oppholdstillatelse avslått.

Mannen lot seg i 2006 døpe i Josvakirka på Gjøvik. Det var nesten tre år etter at han hadde fått avslag på asyl første gang.

Tror ikke på ham

Utlendingsnemda mener forklaringene han nå gir om sitt kristne livssyn strider kraftig med det han tidligere har sagt om når han fikk sitt første møte med kristendommen.

I avslaget går de langt i å oppfordre afghaneren til å vende tilbake til sin gamle tro for å unngå problemer i Afghanistan.

De gjør spesielt oppmerksom på at islamsk lov gir personer som har konvertert mulighet til å komme tilbake.

Støttenettverket for afghanske flyktninger mener norske myndigheter prøver å bestemme hvilken religion folk skal ha og at dette er et brudd på trosfriheten.

Utlendingsnemda avviser beskyldningene overfor Vårt Land