Hopp til innhold

Bønder og kommuner får økt økonomisk støtte

Staten skal dekke en større andel av bøndenes økonomiske tap når klimatiske forhold, som uvær og tørke, ødelegger avlinger.

Produksjonssviktordningen for bønder utvides etter ekstremværet Hans, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Når vær, vind og lignende forhold hindrer bøndenes produksjon, kan de søke om tilskudd fra staten for å dekke tapt inntekt. Satsene i denne ordningen øker nå med 6 prosent fra produksjonssesongen 2023.

I tillegg skal bøndene få utbetalt en større andel av forskuddsutbetalingen i produksjonssviktordningen. Andelen øker fra 50 til 70 prosent fra og med produksjonssesongen 2023.

Dokumentasjonskravene i naturskadeordningen endres også.

Skurtresker i kornåker.
Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Flere saker fra Innlandet