Bønder kan ha kjøpt smittet kjøtt

Bønder i Nord-Østerdal kan ha kjøpt E.coli smittet sauekjøtt fra Terinas medlemsbutikk på Tynset.

Terina på Tynset
Foto: NRK

I går ble det kjent at den farlige E.coli bakterien er påvist i sauekjøtt-råvare fra anlegget på Tynset.

Partiet det ble påvist E.coli i er ikke solgt videre, men Mattilsynet utelukker ikke at andre partier av denne råvaren kan inneholde den farlige E.coli bakterien.

Solgt i Lillehammer, Tynset og Sogndal

Sauekjøtt-råvaren fra Tynset brukes hovedsaklig i produksjon av morrpølse.

Flere tonn av denne råvaren har gått til slakteriet i Sogndal som produserer spekepølsene som ble trukket fra markedet etter funn av E.coli. Andre partier er solgt til en bedrift i Lillehammer som kebab og noe er solgt til bønder i Tynset-området fra medlemsbutikken.

- Vi vil nå prøve å finne ut hvilke bønder som har kjøpt dette produktet. Når det gjelder bedriften i Lillehammer vet vi at kjøttet der varmebehandles før det selges videre, sier Sissel Norevik informasjonssjef i Gilde region Øst.

Er sjekket for E.coli

Norevik understreker at råvarer, av den typen som blir brukt i morrpølse, blir sjekket for E.coli før det blir solgt videre. Partiet som det er funnet E O103 i, ble holdt tilbake fordi partiet viste for høye verdier av E. coli.

- Vi utelukker likevel ikke at partier som er solgt kan inneholde E 0103, fordi råvarene ikke ble testet for akkurat denne typen bakterie, sier Norevik.

Produksjonsstans

Anlegget på Tynset ble i går stengt, og Mattilsynet har tatt flere prøver ved anlegget. Det er tatt prøver av både lokalene og skjæreutstyr.

Selv om det er produksjonsstans ved bedriften, møter de ansatte på jobb som normalt på mandag.

- De er ikke snakk om å permittere noen, og selv om det er produksjonsstans kan vi finne andre måter å sysselsette de ansatte på, innti videre, sier Norevik.

Prøveresultatene antas å være klare allerede mandag, men det er uvisst når produksjonen ved Terina kan tas opp igjen.