Bønder har "ikke tid" - dyra lider

Dyrevernnemnda i Ringebu og Øyer frykter at samfunnsutviklingen og tidspress fører til dårligere dyrehold.

Leder i nemnda, Gunnar Bergum, peker på at det er stadig flere tilfeller der de må slå ned på manglende tilsyn og stell.

- Vi merker at melkebøndene ikke driver med dette på heltid, det er for lite arbeidskraft og det går utover renholdet, sier Bergum.

- Før i tida tok folk seg tid til dyrestell. Nå er det tidspress og økonomisk press. Samfunnsutviklingen har ikke vært til fordel for dyrestellet.

- Vi ser at dyra blir stadig mindre "sosialisert", de blir vanskeligere å ha med å gjøre. For oss som er engasjert i dyrevern, er dette svært frustrerende, sier Bergum.