Bonde fikk null kroner i dagpenger da han ble permittert fra annen jobb

ROMEDAL (NRK): I vår ble bonde Jon Erik Borgen permittert fra sin andre jobb som selger. Han fikk nei til NAV-støtte selv om han ikke har inntekt fra gardsdrifta.

Jon Erik Borgen, melke- og kjøttbonde i Romedal.

BONDE UTEN INNTEKT: Jon Erik Borgen har 50 melkedyr, og driver i tillegg med kjøttproduksjon. For å ha nok inntekt i oppstartsfasen på garden, jobber han i tillegg som selger av landbruksmaskiner.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Borgen overtok gard i Romedal i Stange i januar 2019.

Han investerte stort – nær tre millioner kroner ble brukt på utvidelse, melkerobot og ombygging.

Jon Erik Borgen startet bondekarrieren med underskudd på gardsdriften. Planen var derfor å jobbe en del år på fulltid som selger av landbruksmaskiner.

Så kom koronaen.

Fikk avslag

Som så mange andre ble Borgen permittert i slutten av mars. Han søkte om ledighetstrygd fra Nav, men hørte ikke noe fra dem før langt ut på sommeren.

Svaret var overraskende.

–Jeg regna med at jeg skulle få penger, siden jeg er nyoppstarta på gard og ikke har noen inntekt der, sier Borgen.

Men slik gikk det ikke.

Forklaringen var at han hadde for mange arbeidstimer på garden, selv om det foreløpig ikke hadde ført til noen inntekt. Dermed sto Jon Erik Borgen med 0 i inntekt.

Bonde Jon Erik Borgen mater dyra sine

JOBB: Jon Erik Borgen rekker ikke å gjøre alt gardsarbeidet som trengs innenfor dagens regelverk som sier han må bruke mindre enn 24 timer på det i uka.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Nylig fikk han imidlertid utbetalt 22.000 kroner fra Nav, fordi han i noen uker har hatt avløser på garden.

Det er likevel bare et bitte lite plaster på såret for all tapt inntekt.

– Jeg ble frustrert, overraska og skuffa. Mange jeg har hatt kontakt med i Nav, beklager at det er slik. Men de opplyser samtidig at de ikke kan gå utenfor regelverket, sier Borgen.

Han føler at han, og mange andre i hans situasjon, faller mellom to stoler.

– Da vi overtok, la vi en grundig plan over investeringer. Jobben utenfor skulle være et sikkerhetsnett med tanke på at inntektene fra garden kunne svinge, forklarer bonden.

Svært mange bønder i samme situasjon

Jan Bangen, advokat i Norges Bondelag

URIMELIG: Advokat for bondelaget, Jan Bangen, mener regelverket må endres.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Reglene sier at en bonde kan jobbe maksimalt 24 timer i uka på garden når han er permittert for å dagpenger. Dette ble utvidet fra 20 timer på grunn av korona.

Denne økningen hjelper få bønder, ifølge Bondelaget. De opplyser til NRK at det er vanskelig å finne konkrete tall, men er sikre på at det er over 1000 bønder i samme situasjon som Jon Erik Borgen.

– Vi synes disse reglene har vært urettferdige og feil. Man får jo ikke den inntektssikringen som andre arbeidstakere får når man mister lønna si. Det er svært urimelig, sier advokat i Norges Bondelag, Jan Bangen.

– Hva slags endring av reglene ønsker bondelaget?

– Vi vil at bønder skal likestilles med arbeidstakere generelt og at man skal få dekning for den inntekten som er tapt, forteller Bangen.

Vil se nærmere på systemet

Saida Begum, innstilt som Høyres ordførerkandidat i Oslo

KLAR OVER PROBLEMET: Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, skjønner at det er fortvilende å ikke ha inntekt.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Bondelaget har gjentatte ganger tatt kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om disse sakene. De har også fått til den nevnte utvidelsen fra 20 til 24 timers arbeidstid i forbindelse med koronasituasjonen.

Bortsett fra det mener Bondelaget at departementet ikke virker interessert i å endre det generelle regelverket i disse sakene.

Der kan det hende de tar feil.

– Dette regelverket kan ha noen uheldige sider, og jeg skjønner at dette er en fortvilende situasjon, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum.

Hun sier problemstillingen er særlig aktualisert nå, og at de jobber med saken.

– Det har kommet forslag om at dagpenger kan avkortes mot inntekt i stedet for arbeidende timer. Det er fordeler og ulemper med begge systemene, men dette skal vi se på, forteller Begum.

Bonde Jon Erik Borgen med dyra sine på jordet

MAT OG KOS: Jon Erik Borgen har ifølge reglene jobbet for mye på garden til å få dagpenger. Selv om han ikke har hatt inntekt fra gardsdrifta.

Foto: Knut Røsrud / NRK