Hopp til innhold

Bonde frifunnet - ødela ikke fuglereir

Bonde Tormod Enok Skramstad er frifunnet for beskyldningene om at han skadet fugler og reir på et 800 mål stort område han dyrker gress på. – Jeg er veldig lettet, sier Skramstad.

Tormod Enok Skramstad

FRIKJENT: Rena-bonde Tormod Enok Skramstad er frifunnet for beskyldningene om at han har skadet fugler.

Foto: Mette Finborud Børresen

Sør-Østerdal tingrett skriver i dommen at det ikke finnes bevis for at Skramstad er skyldig etter siktelsen.

«Retten viser til at verken tiltalte eller noen av vitnene har sett fugler eller reir som er påført skade eller lidelse. Det er heller ikke bevist at det var hekkende fugler og reir i området på det aktuelle tidspunktet, skriver Sør-Østerdal tingrett i dommen.»

Anmeldt av fugleentusiast

Tormod Enok Skramstad

800 MÅL: Retten har ikke funnet bevis for at det var fugler eller reir på området Skramstad forvalter ved Rena Leir i Åmot.

Foto: Mette Finborud Børresen

Tormod Enok Skramstad leier et større område av Forsvaret i Åmot som han dyrker gress på. I juni i fjor ble han anmeldt av en fugleentusiast som mente han ikke kunne kjøre traktor på sletta fordi det hekket fugl i området, og fugler og reir på bakken kunne bli skadet. Men verken anmelderen eller noen andre hadde sett reir eller spor etter reir.

Skramstad fikk en bot på 15.000 kroner, men nektet å betale og saken har nå vært til behanding i retten.

Bonden var siktet for brudd på Naturmangfoldloven § 75, for å ha påført viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unødig skade eller lidelse.

Retten konkluderer altså med at det ikke finnes noen beviser for at det faktisk var fugler eller reir der.

– Er lettet

Tormod Enok Skramstad

LETTET: Tormod Enok Skramstad er lettet og glad etter å ha fått dommen forkynt.

Foto: Mette Finborud Børresen

En beveget Tormod Enok Skramstad var lettet etter at dommen falt.

– Det er godt å være ferdig med det. Sjøl om jeg ikke vet om politiet anker, tyder det på at jeg nå er ferdig med det.

Han forteller at saken har vært en påkjenning.

– Du blir jo straffeforfulgt for noe du mener du ikke har gjort. Det finnes ingen bevis for at vi har gjort det, så er det noen som vil dømme deg likevel og det er ikke noe moro. Det er godt å se at en kan stole på rettsvesenet, sier han.

Vurderer anke

Aktor i saken, politiadvokat Henning Klauseie sier de ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes eller ikke.

Henning Klauseie

Aktor, politiadvokat Henning Klauseie har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil anke dommen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Jeg har notert at retten ikke finner det bevist at det var noen fugler som ble skadet. Det er jo et bevisspørsmål, så da får vi vurdere om vi skal angripe dommen eller ikke, sier Klauseie.

Han mener det kan være aktuelt å se på om det ville vært straffbart for bonden å kjøre redskapene i området, hvis det hadde vært fugl der. Det har ikke retten tatt stilling til, sier han.

Fornøyd bondelagsleder

Leder i Hedmark bondelag, Einar Aas-Eng, sier dette er en god nyhet. Han mener det hadde fått store konsekvenser for alle som driver jordbruk i Hedmark og Oppland, hvis Skramstad hadde blitt dømt.

– Det ville gjort oss nærmest rettsløse, for det fantes ikke gode beviser i saken. Det ville skapt en voldsom usikkerhet hvis vi kunne risikere å bli anmeldt for miljøkriminalitet bare på grunnlag av indisier, sier Aas-Eng.

Flere saker fra Innlandet