Bompenger går ikke bare til vei

På den nye europaveien i Valdres vil mer enn halvparten av bompengene gå til å betale renter på byggelånet og til drifta av bomstasjonen. Liten trafikk gjør at kostnadene ved bompengeanlegget blir svært store.

Veibygging Bagn

På E16 gjennom Sør-Aurdal bygges det ny vei. Bilistene må betale mye i bompenger - og slett ikke alt går til veibygging.

Foto: Geir Røed / NRK

Statens vegvesen bygger 11 kilometer ny E16 fra Fønhus til Bagn. 420 millioner kroner koster selve veibyggingen. Staten betaler 200 millioner, og bompengene skal dekke 220 millioner.

Men bompengeinnkrevingen starter ikke før veien er ferdig neste år, og nå bygges veien med lånte penger fordi Stortinget har vedtatt det slik.

225 millioner

Rentene på dette lånet er beregnet å koste 180 millioner kroner, mens drifta av bomstasjonen og bompengeselskapet vil koste 45 millioner kroner. Til sammen er det 225 millioner kroner.

Alt dette må bilistene betale, og det kommer i tillegg til de 220 millionene for selve veien.

Hver passering vil koste ca. 35 kroner, og over halvparten av billettprisen vil dermed gå til å dekke renter og drift av bomstasjonen og bompengeselskapet.

Dyrt med liten trafikk

E16 Bagn gammel vei

Dagens E16 er gammel og smal.

Foto: Geir Røed / NRK

NRK har tidligere fortalt at på de største veiprosjektene går hver tredje krone til renter og til drift av bomstasjonene.

På bompengeprosjektet i Valdres blir denne andelen høyere spesielt på grunn av liten trafikk og høye driftskostnader.

– Veimyndighetene stipulerer med en rente på 6,5 prosent. Blir rentenivået i løpet av nedbetalingsperioden på 15 år høyere enn dette, vil rentekostnaden stige, forteller seniorrådgiver Jon-Terje Bekken i Statens vegvesen.

Akkurat nå er rentenivået lavere. Men selv med rente på tre prosent blir rentekostnadene for bilistene på nesten 100 millioner kroner.

Vil ha rimelige lån

Kåre Helland, ordfører Sp Sør-Aurdal kommune

Kåre Helland er ordfører i Sør-Aurdal kommune.

Foto: Geir Røed / NRK

Ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal kommune mener det er naturlig at bilistene betaler både for drifta av bomstasjonen og renteutgiftene.

– Skal man låne penger har det en kostnad. Det tror jeg alle forstår, sier Helland.

Han ønsker hverken forskuddsinnkreving av bompenger eller pålegg om brikke i bilene. Begge disse tiltakene kunne redusert kostnadene vesentlig.

Men han mener staten burde kunne låne penger til bompengeprosjekter til 1,75 prosents rente – som er samme rente som staten har på lån til utlandet.

– Jeg synes det er urimelig at bompengeselskapene skal låne på vanlige vilkår. Med mitt forslag ville vi fått ned kostnadene med i hvert fall med 50 prosent, sier Helland.

Han har forsøkt å få gjennomslag for dette i sitt eget parti.

Folk flest vet ikke

Amund Fønhus Stensrud

Amund Fønhus Stensrud tror nesten ikke det han ser. Mye av bompengene hans vil gå til renter.

Foto: Geir Røed / NRK

NRK har snakket med et 10-talls bilister om at bilistene må betale renter og kostnadene til drift av bompengeanleggene i tillegg til en stadig større andel av utgiftene til selve veibyggingen. De færreste har visst at det er slik.

– Jeg trodde renter og drift av bompengeanleggene var med i regnestykket, sier Amund Fønhus Stensrud i som jobber i Bagn.

Når den nye europaveien i Valdres åpner neste år, må han passere bommen to ganger om dagen for å komme seg på jobb.

– Jeg skulle gjerne sett at pengene gikk bare til veien, sier han.

Eva Fogelberg

- I Norge er det bare bommer, sier Eva Fogelberg som har bodd i Sverige i mange år.

Foto: Geir Røed / NRK

Norsk-svenske Eva Fogelberg er enig. Hun har bodd i Sverige i 40 år, men er ofte i Valdres på hyttetur.

– I Norge blir det stadig flere bommer. Det er nesten så jeg ikke har lyst til å reise hit lenger, sier hun.

Flere saker fra Innlandet