Bompengemilliarder går ikke til vei

Hver tredje bompengekrone går til lånerenter og drift av bomstasjonen og ikke til selve veibyggingen.

Hver tredje krone som vi betaler i bomstasjonene går ikke til sjølve veibygginga, men til drift av bomstasjonene og til å betale renter på lån. På de seks største veiprosjektene i Hedmark og Oppland utgjør renter og driftskostnader åtte milliarder kroner.

Hver 3. bomkrone går til renter og driftskostnader

– Dette er å skusle vekk pengene, sier samferdselspolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud.

NRK har gått gjennom de største veiprosjektene i Norge, og sett på hvor mye av kostnadene som går til veibygging, og hvor mye som går til renter på lån, og til å drifte bomstasjonene.

Norske bilister betaler milliarder i ekstra bompenger rundt i landet, fordi staten ikke har sørget for billigst mulig rente. Det viser beregninger NRK Dagsrevyen har gjort i samarbeid med økonomiske eksperter.
Hvis staten hadde ordnet lånefinansieringen, ville renteutgiftene ha blitt langt lavere enn de er i dag.

Unødvendig høye renter gir ekstra bompenger

To av de fire største veiprosjektene i Norge akkurat nå er i Innlandet; E6 fra Gardermoen til Stange, og E6 fra Ringebu til Otta.
De to andre er Ryfast i Stavanger og E18 i Vestfold.

Disse fire utbyggingene har en samlet prislapp på 43 milliarder kroner. Men bare 27 av disse milliardene går til veibyggingen.

Frps Bård Hoksrud: – Vi har en regjering og et politisk flertall som tydeligvis synes det er greit å skusle vekk pengene på ingenting.

Veimyndighetene stipulerer at rentekostnadene på disse fire prosjektene vil beløpe seg til 14 milliarder, og at driften av bomstasjonene og bompengeselskapene vil koste hele 1,7 milliarder kroner.

- Skusler vekk penger

– Vi har en regjering og et politisk flertall som tydeligvis synes det er greit å skusle vekk pengene på ingenting. Her betaler vi masse i renter til utenlandske finansinstitusjoner. Det er en utrolig dårlig bruk av bompengene. Vi får ikke ei krone vei av alle milliardene som går til renter og omkostninger, sier Frps Bård Hoksrud.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud: – De rød-grønne skusler bort milliarder av bompenger

Foto: NRK

Hovedregelen har vært at staten og bilistene deler kostnadene ved veibygging. Men de siste åra har stadig mer blitt lempet over på bilistene. Og enda mer blir det når renter og driften av bomstasjonene inkluderes, og som bilistene i sin helhet må betale.

På de fire store prosjektene må bilistene i gjennomsnitt betale 82 prosent av de totale kostnadene. Staten bidrar med bare 18 prosent. Det er 7,5 milliarder av totalt 43 milliarder.

Veiprosjekt-tabell

Veiprosjekt

Statlige
midler

Bompenge-
midler

Andel bompenge-
midler i prosent

Stipulert renteutgifter

Stipulert
innkrevings-kostnader

Total
Sum

E6 Frya-Sjoa
i Gudbrandsdalen

2,3

4,7

67 %

2,1

0,3

7,0

E6 Hovinmoen-Kolomen
i Akershus og Hedmark

2,5

9,8

80 %

3,5

0,5

12,3

Rv. 13 Ryfast
i Stavanger-området

0,4

9,9

96 &

4,7

0,4

10,3

E18 Gulli-Langåker
og Bommestad-Sky i Vestfold

2,3

10,8

82 %

3,9

0,5

13,1

Sum/gjennomsnitt

7,5

35,2

82 %

14,2

1,7

42,7

Alle tall i tabellen er i milliarder kroner, i 2012-verdi, unntatt E6 Hovinmoen-Kolomoen som har 2011-tall.

– NRK informerte meg


– At renter og drift av bomstasjoner i sin helhet må betales av bilistene gjennom bompengene, er noe Samferdselsdepartementet og regjeringen helst ikke vil fortelle.
I pressemeldingene er ikke de enorme summene til renter og drift av bomstasjonene engang nevnt, og i stortingsproposisjonene står det gjemt langt nede i dokumentet.

Olemic Thommesen, Oppland Høyre

Olemic Thommesen: – NRK informerte meg

Foto: NRK

Olemic Thommessen har sittet 12 år på Stortinget for Høyre og har vært med på vedtak om en rekke store veiprosjekt. Han har hele tiden trodd at renter og driftsomkostninger er inkludert i regnestykkene i regjeringens pressemeldinger.


- Dette har jeg ikke vært klar over før NRK forteller meg det. Jeg mener dette er å føre oss bak lyset. Jeg har selvfølgelig trodd at alle kostnadene har vært inkludert i alle oversikter, sier Thommessen.


Bård Hoksrud i Frp mener folk flest blir lurt.
- Regjeringen gjemmer bort rente- og innkrevingskostnadene. Det er frekt, sier Hoksrud.

Er nødt til å låne

Årsaken til at det må tas opp enorme lån til veibygging, er at Stortinget har vedtatt at det ikke kan kreves inn penger før veien er ferdig bygget.

E6, bygging av firefelts vei

Frp mener de rød-grønne skusler bort mye av bompengene.

Foto: NRK

Derfor må staten låne penger når veibyggingen starter, og tilbakebetalingen kan først starte flere år senere når veien åpnes og pengeinnkrevingen starter.
Veimyndighetene budsjetterer med en rente på 6,5 prosent. Akkurat nå er rentene betydelig lavere, omtrent det halve.

– Men vi skal ikke mange åra tilbake i tid før rentenivået på slike lån var ti og opptil 15 prosent, forteller Jon-Terje Bekken, seniorrådgiver i Statens vegvesen.


NRK har i flere dager forsøkt å få kommentar fra Samferdselsdepartementet. Men de har ikke besvart våre spørsmål.