Hopp til innhold

Bompenge-stans på to strekninger

Fra 1. juli stanses innkrevingen av bompenger på totalt seks veistrekninger i Norge. I Innlandet vil dette gjelde for rv 255 mellom Lillehammer og Gausdal og fv 34 mellom Grime og Vesleelva i Søndre-Land.