Blir en del av Sparebank1?

Sparebanken Hedmark kan bli en del av SpareBank1-gruppen. Sparebanken har innkalt til pressekonferanse klokka 08.30 fredag morgen.

 

Administrende direktør i Sparebanken Hedmark, Harry Konterud, benekter overfor HA at det er snakk om en fusjon og vil ikke kommentere spørsmål om andre samarbeidsformer. 

Ideen med Sparebank1-gruppen er at bankene som er med i alliansen, beholder sin selvstendighet og lokale forankring, men har felles markedsføring, profil og banktjenester.

Sparebanken Hedmark har 30 kontorer og 440 ansatte i Hedmark. De har kontorer i 20 av fylkets 22 kommuner. Banken har en forvaltningkapital på 30 milliarder kroner.