Ble tatt av skred i Tamokdalen i 2006: Minutter etter bildet ble tatt løsna snømassene

Skredinstruktør Ørjan Venås ble selv tatt i skred i Indre Troms der fire personer nå er savnet. Han tenkte at det var «game over».

Skredulykke

SKREMMENDE: Bare minutter etter at bildet til venstre ble tatt løsna skredet og traff kompisgjengen. Bruddkanten ses tydelig på bildet til høyre.

– Følelsen kan kanskje sammenlignes med å bli slengt rundt inne i ei vaskemaskin. Man vet ikke opp eller ned, ting går veldig fort, og man må bare prøve å overleve, sier Venås.

Det var vinteren i 2006 at han og to kompiser var på tur i Tamokdalen i Indre Troms, i samme området som Blåbærfjellet der fire personer nå er savnet etter snøskred.

Oppe og gispet etter luft

– Vi skulle opp og kjøre ski på Tamokfjellet og måtte ta oss opp ei renne som heter «Skredbekken». Navnet sier jo sitt, og vi var fullt klare over at terrenget var over 30 grader. Vi skulle inn i ei terrengfelle og det var stor risiko. Men vurderingen vår var at det var farligere lenger oppe mot toppen av fjellet, i Siriannahola, forklarer Ørjan Venås fra Vågå.

Det viste seg å være en feilvurdering. De tre kompisene hadde ikke nok kompetanse om tynt snødekke og langvarig kulde, forhold som også ofte opptrer i store fjellområder som Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen.

Skredet løsnet da kompisene på vei inn i ei renne. Ørjan og en av kompisene ble revet med nedover lia, mens tredjemann sto igjen.

Ørjan Venås

ERFAREN: Ørjan Venås har lang erfaring med både toppturer og skred. I dag er han leder av Skredgruppa i Røde Kors Innlandet.

Foto: Kjell Erik Reinhardtsen / Gjendeguiden

Ørjan Venås beskriver alt som kaotisk, og at ting skjedde veldig fort.

– Jeg hørte at han foran meg bannet, samtidig som det kom et stort drønn. Deretter bar det raskt nedover. Jeg vet at jeg var oppe én gang og gispet etter luft.

Venås fikk deretter et slag i bakhodet og begynte å svelge snø. Han tenkte at det var «game over,» men plutselig stoppet det. Venås ble liggende i overflaten av skredet.

Hode og arm over snøen

Kameraten på toppen hadde sett skredet fra oversiden, og så at kompisene både hadde vært over og under snøen på vei nedover. Han fikk satt i gang kameratredning raskt. Alle tre hadde både spade, søkestang og skredsøker (såkalt sender-mottaker) med seg. Og det viktigste: de hadde trent på å bruke utstyret.

– Da jeg stoppa hørte jeg den andre kompisen min rope ved siden av meg. Han var mer begravet, men hadde hodet og armen over snøen. Tredjemann ropte fra toppen, og fant raskt ut at alle tre var i live.

Venås er i dag leder av Skredgruppa i Innlandet Røde Kors, og er daglig leder i Gjendeguiden, som blant annet driver med kurs innen skred og topptur. Han brenner for skredfaget, og har årelang erfaring med å vurdere skredrisiko.

Likevel sier han at det alltid vil være en viss risiko for skred så lenge man beveger seg i fjellsider som er brattere enn 30 grader. Han presiserer at det likevel er viktig at folk er ute på tur, og at man kan gå mange fine turer under 30 grader selv om skredfaren er både 2,3 og 4.

Ørjan Venås

SKREDLEDER: Ørjan Venås er i dag leder av Skredgruppa i Innlandet Røde Kors, og daglig leder i firmaet Gjendeguiden. Bildet er tatt i forbindelse med et skredkurs han ledet i 2016.

Foto: Even Lusæter / NRK

Krevende forhold

Venås beskriver området i Tamokdalen som et fantastisk skiområde, men at det kan være krevende med tanke på skred.

Han ble bekymra da han så informasjonen om skredet på Blåbærfjellet.

– Alle veier opp på Blåbærfjellet er skredutsatt, og det må være fortvilende for redningsmannskapene å ikke få dratt inn der og lett etter de som er savna, sier han.

Betydelig skredfare over store deler av landet

Det er fortsatt stor skredfare i Indre Troms, og skredsituasjonen i flere deler av landet beskrives som «betydelig», eller stor, akkurat nå.

Solveig Korsberg, vaktleder i snøskredvarslinga, sier at det for eksempel er faregrad tre (på en skala fra én til fem, journ.anm.) i store deler av Finnmark, Troms, Jotunheimen og Sogn fredag. I Trollheimen, på Sunnmøre og Nordmøre er det faregraden fire.

– Du skal ha store kunnskaper om skred for å kunne bevege deg i bratt terreng nå. Det vil være smart å holde seg til slakere områder, og også holde god avstand til bratte heng, sier hun.

Mot helgen skal det bli bedre forhold de fleste steder, men i Indre Troms er det varslet faregrad tre også lørdag.