Bjørn skoten i Stor-Elvdal

Ein bjørn vart skoten i Stor-Elvdal i formiddag. Bjørnen hadde forsynt seg med sau i fleire kommuner i sommar.

Felt bjørn

BJØRN: Den 165 kilo tunge hannbjørnen var lett å kjenne att med den kvite flekken i nakken.

Foto: Tord Strand

– Det er god stemning i jaktlaget når alt verkar og vi får felt dyret. Vi er jo berre sett til å gjere ei oppgåve frå staten.

Det seier fellingsleiar Tord Strand til NRK etter at ein hannbjørn på 165 kilo vart skoten i Stor-Elvdal onsdag formiddag klokka 10:30.

Klokka 02:00 natt til onsdag fekk jaktlaget bilete på viltkameraet sitt i eit område dei visste at bjørnen hadde for vane å kome.

Da sette dei seks i jaktlaget i gang jakta på bjørnen, og etter fleire timar med intens jakt for både jegerar og hund vart bjørnen skoten på post.

– Bjørnen vart skoten med to skot for sikkerheits skuld, seier Strand.

Det var Østlendingen som omtalte fellinga fyrst.

Auke i bestanden

Tal frå rovdata viser at bjørnebestanden i Noreg auka med 10 prosent i 2018. Men framleis ligg ein godt under bestandsmålet på 13 bjørnekull i året.

Jonas Kindberg i Rovdata seier at berekningar dei har gjort viser at det vart født åtte bjørnekull i 2018.

Jonas Kindberg

ROVDATA: Jonas Kindberg er leiar i Rovdata. Han fortel at vi er langt unna å nå bestandsmålet for bjørn i Noreg.

Foto: Fredrik Widemo / Rovdata

Bjørnen som vart skoten i Stor-Elvdal onsdag er den andre på få dagar i Noreg. Måndag vart ein ung hannbjørn skoten i Trøndelag.

Kindberg meiner likevel at det ikkje har noko å seie for at ein skal kunne nå bestandsmåla.

– Yngre hannbjørnar flytter seg over store område, og har mindre betydning for vekst i bestanden. Det er binnene som er viktig for reproduksjon.

– Men det er bra om eldre hannbjørnar kan få stabilisere seg i visse område.

Færre tap på beite

Lars Gangås er seniorrådgjevar i Statens naturoppsyn og fellingsleiar i Sør-Noreg.

Han fortel at det verkar å vere rolegare på beite i år samanlikna med 2018.

Villmarkas voktere

NATUROPPSYN: Lars Gangås er fellingsleiar i heile Sør-Noreg.

Foto: NRK

– Vi var tidleg ute med å felle tre ulvar før dei rakk å gjere skade i vår, så det er kanskje derfor det er rolegare, seier Gangås.

Men han seier at det framleis er for tidleg å seie korleis denne beitesesongen blir.

– Det er meir tilfeldig med ulv, fordi dei vandrar mykje. Når det gjeld bjørn plar dei å bli meir aktive seinare i beitesesongen, seier Gangås.

Dokumenterte sauetap

Bjørn skoten

HUND: Det var denne hunden som fekk los på bjørnen og sprang etter han i to-tre kilometer før bjørnen var skoten på post.

Foto: Privat

Bjørnen i Stor-Elvdal vart skoten fordi at det den 29. juni vart dokumentert at ei søye hadde blitt skada av bjørnen ved Gåla seter i Stor-Elvdal.

Ei veke seinare hadde han forsynt seg med nok ei søye i Samdalen i nabokommunen Ringebu.

Dette fekk Fylkesmannen i Innlandet til å gje fellingsløyve på bjørnen den 10. juli.

Fellingsleiar i Stor-Elvdal Tord Strand fortel at det ikkje skal vere mistanke om at fleire bjørnar gjer skade i området no.

Kadaveret av bjørnen er no seld til Finnskogen villmarkssenter, mens skinn og hovudet skal sendast til miljøverndirektoratet.