Han skal rydde opp i Nav-kaoset

Da Bjørn Lien ble spurt om å bli ny ytelsesdirektør i Nav kom motforestillingene fort. Ikke fordi hans viktigste oppgave blir å gjenvinne tilliten til Nav. Men fordi da må han reise fra Hedmarken hver dag.

Bjørn Lien er fungerende ytelsesdirektør i Nav

UTFORDRING: Bjørn Lien liker utfordringer og sa derfor ja til å fungere som ny ytelsesdirektør i Nav.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Mandag setter han seg likevel på toget fra Hamar og reiser til hovedstaden for være med på ryddeprosessen i en etat som har fått svekka tillit de siste månedene. Men han håper å være tilbake som Nav-direktør i Innlandet neste sommer.

Dette er trygdeskandalen

Har stått i stormer før

Tirsdag i forrige uke ringte Nav-direktør Sigrun Vågeng til Nav-direktøren i Innlandet og ba om at han tar over jobben til Kjersti Monland som ytelsesdirektør. Bjørn Lien var helt uforberedt på spørsmålet.

Akkurat da jeg fikk spørsmålet kom motforestillingene kjørende på i stor fart, sier Bjørn Lien.

Han sier det var lite fristende å pendle mellom Hamar og Oslo hver dag.

–Men var det bare pendlinga som gjorde at du vegra deg?

Egentlig så var det det, for jeg liker utfordringer. Nav er jo i en spennende situasjon rundt EØS-saken, sier han.

Han følte at han måtte stille opp for organisasjonen som han har jobbet i mange år og han vil gjerne være med å bidra til å gjenvinne tilliten til ytelselseslinja i Nav.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Bjørn Lien har vært med på storm rundt Nav før, da de fikk kritikk for at de ikke hadde orden på all saksbehandlingen sin. Den ryddesaken mener han de er ferdig med nå.

Nå er gjelder det å rydde opp i EØS-sakene og komme videre, sier han.

Han er forberedt på at den nye hverdagen ikke innebærer den samme roen som han er vant med i jobben på Hedmarken.

Bra at det kommer inn en ny

Noe av det første Bjørn Lien må gjøre i sin nye jobb er å sørge for at folk får utbetalt og tilbakebetalt det de urettmessig har betalt inn til Nav.

Han tror det er en fordel at han kommer litt ny inn i prosessen nå. Det er leder i sosial og arbeidskomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg enig i. Han er glad det ble Bjørn Lien.

Han har gjort en god jobb som Nav-leder i Innlandet. Han har vært tydelig og turt å tenke nytt. Han har turt å stille krav til de som mottar ytelser og har gode resultater å vise til.

Bjørn Lien håper han er i jobben så kort tid som mulig. Stillingen blir lyst ut på nyåret.

Kommer du til å søke på den jobben?

Jeg kommer ikke til å søke på den stillingen. Jeg er direktør for Nav Innlandet og trives veldig godt med de utfordringene som er her i Innlandet, sier den konstituerte ytelsesdirektøren.