Bispedømme åpner for nedleggelse av kirker

ÅSNES (NRK): Politikere i Åsnes vurderer å legge ned kirker på grunn av vanskelig kommuneøkonomi. Drastisk, men mulig, sier Hamar Bispedømme.

Kan legge ned kirker

LEGGE NED? Varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, mener kommunen må vurdere å legge ned en eller flere kirker i kommunen. Hovedkirka, Åsnes kirke, vil det koste rundt 13 millioner kroner å sette i stand igjen.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

I likhet med mange andre kommuner i Norge er det ei stri tørn også i Åsnes å få endene til å møtes.

I november i fjor viste tall fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon at forfallet i norske kirker er på mellom 10 og 12 milliarder kroner. Hvert femte kirketak er ødelagt og hver fjerde kirke har dårlige yttervegger.

Kommunene har ansvaret for vedlikeholdet av kirkene sine.

– Har vi behov for seks kirker på 7.500 innbyggere, eller bør den summen som gis til de seks kirkene heller fokuseres på et mindre antall, spør varaordfører Kristian Botten Pedersen fra Venstre.

Bispedømme setter døra på gløtt

En ny rapport fra Castor kompetanse har avdekket at hovedkirka i Åsnes vil kreve minst 13 millioner kroner gjennom en tiårsperiode for å bli satt i stand igjen.

Hamar bispedømme åpner for at en diskusjon om nedleggelse av kirker kan være en mulighet.

– Det er jo et svært drastisk tiltak og det er jo svært sjelden at noe sånn skjer, men det finnes et eksempel fra Finnmark der departementet ga grønt lys for nedleggelse etter at menighetsråd, fellesråd og biskop støttet dette, sier kirkefagsjef Freddy Knutsen i Hamar bispedømme.

Stort vedlikeholdsbehov på kirker

RÅTE: Kirkeverge i Åsnes Sissel Framaas og varaordfører Kristian Botten Pedersen foran et av stedene der råten har begynt å tære på Åsnes kirke.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Store skader

Kirkeverge i Åsnes Sissel Framaas viser fram godt synlige skader på Åsnes kirke.

– Her ser du striesekkene som er blitt dyttet oppunder for å hindre trekk, men de har bare ført til større råteskader, sier Framaas.

Varaordfører Pedersen sitter som kommunens representant i fellesrådet, og det er de i samarbeid med menighetsrådet, som må ta stilling til en eventuell nedleggelse av kirker i kommunen.

Åsnes kirke har vernestatus automatisk listeført, da kirke ble oppført i 1744, men verken kirka eller Riksantikvar kan pålegge kommunen å bruke penger på kirkebygg.

– Kommer en diskusjon

Anne Tingelstad Wøien

EN AV MANGE: Anne Tingelstad Wøien (Sp) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget tror flere kommuner kommer etter Åsnes og vil diskutere nedleggelse av kirker sett i lys av trange kommunebudsjetter.

Foto: PRIVAT

Stortingsrepresentant i Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien fra Gran, er andre nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Hun tror Åsnes er første kommune av mange som kommer til å diskutere kirkenedleggelse i årene som kommer på grunn av skrapa kommunekasser.

– Jeg tror ikke det blir noen masseavvigsling av norske kirker, men jeg tror det er en debatt vi skal være klar over kan dukke opp mange steder, sier Tingelstad Wøien.

Hun mener det er viktig kommunene og fellesrådene samarbeider om vedlikeholdet av norske kirker, men at en annen part også må inn.

– De store pengene må komme fra staten her siden etterslepet er så stort, avslutter Tingelstad Wøien.

Slitt kirke

MER RÅTE: Striesekker har blitt dyttet opp i veggen for å hindre trekk, men det har ført til at råten har fått enda mer tak i kirka fra 1744.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK