Biskopen støtter Pegida-motstandere

Biskop Solveig Fiske støtter demonstrasjonen mot Pegida-marsjen i Hamar.
– Det er viktig å si ja til menneskeverd og nei til rasisme, sier Fiske.

Biskop Solveig Fiske.
Foto: Knut Røsrud / NRK

SV-politikere i Hamar og Løten har reagert kraftig på at den islamfiendtlige bevegelsen Pegida kommer til Hamar for å demonstere. Over 300 har til nå meldt seg til å delta i motdemonstrasjonen.

Blant dem er biskop i Hamar, Solveig Fiske. Biskopen vil holde en antirasisistisk appell på Skibladnerbrygga under motdemonstrasjonen.

Solveig Fiske

Biskop Solveig Fiske skal holde appell for menneskeverd og mot rasisme i Hamar i kveld. Her fra en tidligere appell biskopen holdt.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Pegida har som formål å stoppe muslimsk innvandring i Norge og i Europa. Jeg mener det er viktig å minne hverandre om å være årvåken i møte med all slags rasisme, også hverdagsrasisme, mobbing, trakassering, vold og overgrep, sier Solveig Fiske.

– Det er viktig å si fra når du møter holdninger som nedskriver og krenker andre, sier biskopen.

Snu ryggen til

Hilde Mari Bjørke i Sosialistisk Ungdom er en av initiativtakerne til en motaksjon mot den antiislamske gruppen Pegida som skal demonstrere i Hamar mandag kveld.

Hilde Mari Bjørke

Hilde Mari Bjørke er 1.nestleder i Sosialistisk Ungdom og er en av initiativtakerne til en motaksjon mot den antiislamske gruppen Pegida som skal demonstrere i Hamar mandag kveld

Foto: Privat

– Når vi møtes skal flere politiske partier, ungdomsrepresentanter og biskopen holde appeller. Når Pegida kommer gående, skal vi snu ryggen til dem, forteller Bjørke.

Det var Hamar Arbeiderblad som først skrev om at Pegida skulle til Hamar for å demonstrere. Til avisa sa leder i Pegida, Max Hermansen at de er etterspurt i Innlandet.

– Folk har bedt oss komme til Innlandet for å ha en Pegida-marsj. Det blir flere og flere mennesker som ser hvilke problemer det er med muslimer i Norge og ønsker å få en markering om det, sier Hermansen.

Max Hermansen

Max Hermansen er intitiativtaker til Pegida i Norge og ser selv han kommer til Hamar mandag kveld for å demonstrere

Foto: Privat

Pegida skal starte sin demonstrasjon fra Østre Torg i sentrum av Hamar før de går igjennom gågata og ender opp ved Skibladner-brygga.