Biskopen innkaller til møte etter hets av homofile prester

Homofile prester opplever å bli hetset av egne kolleger. Nå har biskopen i Hamar invitert alle prester i sitt bispedømme til et møte.

Homofile prester opplever å bli hetset av egne kolleger. Nå har biskopen i Hamar invitert alle prester i sitt bispedømme til et møte

NRK fortalte onsdag at 17 lesbiske, homofile eller bifile prester fra ni bispedømmer har sendt et brev til Den norske kirke der de uttrykker sin bekymring over at kirka ikke vil verne dem mot diskriminering og trakassering. De frykter at kirkevalget, der vigsling av homofile par er det store temaet, blir en ekstra stor påkjenning.

– Dypt alvor

Biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske, ser svært alvorlig på situasjonen.

– Jeg tar denne situasjon på dypt alvor. Jeg visste nok ikke at det oppleves så krevende å gå på jobb for dem.

Kapellan i Hamar, Sara Moss, er en av dem som har vært med på å skrive brevet. Hun forteller at det til tider kan være veldig tungt å være lesbisk prest.

– I de hardeste rundene, når debatten går som verst i media, er det nesten så jeg ikke orker å gå på jobb.

Vil møte prestene

Sara Moss-Fongen

TUNGT: Kapellan i Hamar, Sara Moss, sier det er til tider svært tungt å være lesbisk i Den norske kirke.

Foto: Elisabeth Moss-Fongen

Etter at Fiske fikk brevet med bekymringsmeldinga har hun sendt ut en invitasjon til alle prestene i Hamar bispedømme.

– Jeg har invitert til et samtalemøte, der vi åpent kan drøfte situasjonen og dele erfaringer. Rett og slett tematisere hele problematikken rundt det de opplever, så får vi snakke om hva som er hensiktsmessig å gjøre.

Hun har selv opplevd trakassering da hun som kvinne skulle bli prest.

– Jeg har forståelse for hvordan de har det. Jeg vet litt om hvordan det er når ditt liv blir en sak. Da debatten om kvinnelige prester gikk på det varmeste, opplevde jeg at hver gang det blant annet sto et leserinnlegg om at kvinner ikke kunne være prester så følte jeg at det ikke bare var en sak, men mitt liv.

– Forstår at det er krevende

Men likevel sier Fiske at hun bare har opplevd en liten flik av det de homofile og lesbiske prestene opplever. Spesielt nå før kirkevalget.

– Hele deres liv blir gjort til en sak. Ikke slik at den enkelte blir diskutert, men i praksis så erfarer den enkelte at dette er jo meg, mitt liv. Jeg skjønner at det som kommer inn fram i leserinnlegg eller sosiale medier er krevende å lese fordi det handler om en sjøl.

Fiske har et engasjement for de homofiles livssituasjon, men hun innrømmer at kirken nok ikke har hatt noen plan eller tanke om at de må legge til rette på en spesiell måte før kirkevalget. Hun vil ta opp saken på prostemøte i slutten av august.

– Jeg har nok tenkt at dette vil være krevende for noen, og jeg vil minne de andre prostene om å være særlig oppmerksom i den siste tida inn mot kirkevalget.