Barnevernet ber venner passe fosterbarn

Mangelen på fosterhjem er så stor at barnevernslederen i Nord-Østerdal, spør venner om de kan ta imot et barn ved akutte kriser.

Fosterhjem

Barnevernet i Nord-Østerdal strever for å finne fosterhjem, og har lange og travle dager på kontoret. Leder Linda Granrud (tv) og barnevernskonsulent Marita Grøntvedt.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er veldig vanskelig å finne fosterhjem, spesielt til ungdommer, sier Marita Grøntvedt.

Hun er barnevernskonsulent i Nord-Østerdal, og opplever tilgangen på fosterhjem som kritisk.

Hvert år trenger over 1000 nye barn fosterhjem i Norge. Akkurat nå venter flere hundre unger på en ny og trygg familie, og flere av dem har ventet opp mot ett år.

Når situasjonen i hjemmet er akutt, blir barna satt i et beredskapshjem, der skal barnet kun være i maksimum tre måneder.

Fosterhjem

– Antall saker i barnevernet har økt betraktelig, men vi sliter med å finne fosterhjem til barna, sier Linda Granrud som er leder i barnevernet i Nord-Østerdal.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er noe som heter tre måneder, før det skal flyttes til et varig fosterhjem. Det klarer vi sjelden å holde oss innenfor. Det går fort et halvt år, og opp mot ett år for mange, og det er altfor lenge, sier Linda Granrud som er leder i barnevernet i Nord-Østerdal.

Spør venner om hjelp

Norske kommuner er ikke godt nok rustet til at det avdekkes langt flere voldsutsatte barn enn før. Antall barn som brått må omplasseres har økt kraftig. I 2008 ble 945 barn akuttplassert. I fjor var antallet oppe i 1 603. Mange av dem har blitt mishandlet hjemme.

Granrud er bekymret for barna, som har hatt det tøft i hjemmet. Enkelte barn blir også boende hjemme lenger enn nødvendig fordi det ikke finnes beredskapshjem. Da de så får et trygt beredskapshjem, starter letingen med å finne en fosterfamilie.

– Når barn blir for lenge i et beredskapshjem, så knytter de ofte sterke bånd og får nye venner. Det er veldig uheldig for disse barna, at de rives opp igjen og må flytte nok en gang, sier Granrud.

Barnevernet i Nord-Østerdal er et interkommunalt samarbeid mellom Tynset, Alvdal, Rendalen, Tolga og Folldal. Akkurat nå trenger de hjem til åtte barn, og Granrud må være kreativ.

– Vi må sette hodene våre sammen, og prøve å tenke ut alle mulige slags løsninger for disse barna. Vi spør også venner og bekjente når krisen er som verst, og barna må akuttplasseres på grunn av forhold i hjemmet. Jeg spør også lærere og personer jeg vet om som jobber med barn, sier Granrud.

For få fosterhjem

Ikke godkjente familier

For å bli godkjent som fosterfamilie, må familiene gjennom flere intervjuer og sjekker. Familiene må blant annet levere politiattest, og skal til slutt godkjennes av det lokale barnevernet. Men når det haster, har de ikke tid til denne runden.

– Vi spør jo familier som vi kjenner godt til, og som vi vet er skikket til dette. Vi spør også lærere og andre, som vi vet kan ta imot et barn som er i krise. Vi må bare gjøre det slik, sier Granrud.

Familiene som da blir spurt, krever ekstra tid og oppfølging fra barnevernet.

– Dette er ingen heldig situasjon for oss heller, sier Granrud.

Det interkommunale barnevernet i Nord-Østerdal har blitt styrket de senere årene, og fått på plass flere stillinger. De avdekker flere saker enn før, men tilgangen på nye hjem uteblir.

– Tilgangen på nye hjem er svært dårlig. Vi strever med å finne fosterhjem for mange barn, sier Granrud.

Fosterhjem

Nord-Østerdal har fått flere stillinger til å styrke barnevernet, etter at kommunene fikk øremerkede midler fra staten. Saksbunken har økt betraktelig, men det gjør ikke tilgangen på nye hjem.

Foto: Frode Meskau / NRK