– En kulturhistorisk praktbygning

Hedmark fylkeskommune ønsker at Riksantikvaren skal frede den 64 år gamle dansepaviljongen ved Glomdalsmuseet. Det til tross for at både fylkesmuseet i Hedmark og Glomdalsmuseet går imot.

Hvor er dette uke 46/13?

Fylkeskommunen mener dansepaviljongen ved Glomdalsmuseet er et praktbygg som Riksantikvaren bør frede.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– At de går imot er selvsagt ikke optimalt, sier kulturvernleder i Hedmark fylkeskommune, Elisabeth Seip.

Jan Hoff Jørgensen

En fredning uten friske penger vil bli et problem, frykter avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Hun mener likevel paviljongen der folk svingte seg til toner fra Ole Ivars og andre populære danseband på 60-tallet må fredes.

Krever friske penger

Paviljongen har faktisk fått den norske treprisen. Dessuten er arkitekten fra Hedmark, Are Vestly, som var professor på Arkitekthøgskolen. Bygget brukes fortsatt som eksempel på arkitekthøgskolen. Det er et bygg som også Nasjonalmuseet har vist interesse for, understreker Seip.

– Men jeg ser jo selvfølgelig at det er kostnader knyttet til et sånt bygg, legger hun til.

Og det er nettopp økonomien i prosjektet museene frykter. De har begge krevd at det må følge penger med hvis paviljongen skal fredes.

Museene ser også en kulturhistorisk verdi i dansepaviljongen. Likevel: I dag brukes den stort sett som lagerplass for materialer til vedlikehold av andre bygg på museet, mens selve paviljongen har forfalt.

Må rives og bygges på nytt

– Ifølge Statsbygg holder den ikke mål i forhold til blant annet bygnings- og brannforskrifter, og må rives og settes opp på nytt. Det vil koste 10–12 millioner kroner, sier avdelingsdirektør ved Glomdalsmuseet, Jan Hoff Jørgensen.

I tillegg kommer penger til drift av den, for bruk er beste vern. Der er museet og fylkeskommunen enige.

Dansepaviljong

I dag brukes dansepaviljongen som lagerplass.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Jørgensen viser til at museene i Hedmark har 502 andre bygninger å ta vare på. Med dagens budsjetter har de ikke nok penger til det engang.

– Hvis paviljongen blir fredet, uten at det følger penger med, så har vi et problem. For en fredet bygning har vi plikt til å vedlikeholde. Det vil ta det meste av vedlikeholdsbudsjettene våre i mange år framover. Dermed vil en fredning av dansepaviljongen gå ut over vedlikeholdet av de andre bygningene, som er vår hovedoppgave. Der har vi allerede et etterslep å ta igjen, sier Jørgensen.

Lover ingen penger

Seip kan ikke love at det følger friske penger med en eventuell fredning.

– Penger til istandsetting har vi tidligere klart å få ut fra Riksantikvaren. Men fylkeskommunen har ingen egne midler til fredede bygninger, sier hun.

Hun tror likevel dansepaviljongen kan reddes hvis museene, kommunen og alle gode krefter samarbeider.

– Tror du Riksantikvaren vil frede dansepaviljongen?

– Hva resultatet blir er umulig å si. Det vet jeg ingenting om, sier Seip.

– En må da tro at også vår mening blir tillagt en viss vekt av Riksantikvaren, sier Hoff Jørgensen, som ser fram til en avgjørelse.

Dansepaviljongen Glomdalsmuseet

Statsbygg mener paviljongen må rives og bygges på nytt. Det vil koste 10–12 millioner kroner.

Foto: Torunn Myhre / NRK