Ber miljøvernministeren om hjelp til jervejakt

Ordfører Bjarne Eiolf Holø mener rovdyrsituasjonen nå er akutt i Nord-Gudbrandsdalen med stadige kadaverfunn av lam i beiteområder. Klima- og miljødepartementet sier de følger situasjonen tett.

Jerv

TAR LAM: I de tre kommunene Lom, Skjåk og Vågå i Nord-Gudbrandsdalen har jerver den siste tiden tatt flere lam på utmarksbeite. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Kjartan Trana

I en e-post til miljøvernminister Tine Sundtoft ber nå Lom-ordføreren om rask hjelp fra staten for å klare å felle jervene som tar beitedyr.

Også i nabokommunene Vågå og Skjåk skal jerver ha tatt lam den siste tiden.

Kraftig nedgang i rovdyrangrep i Oppland

Ordføreren mener kommunen selv ikke makter å hjelpe bøndene som blir rammet.

Bjarne Eiolf Holø

BER OM HJELP: Sp-ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø (Sp), ber nå staten om hjelp til å felle jerver som tar lam på beite.

Foto: Privat

– Det er svært krevende å få stilt så mange jegere til disposisjon til enhver tid, samtidig som det er svært langt til det ene området. Her bruker selv topptrente personer over tre timer på å ta seg opp bratte lier for å komme inn i beiteområdet. En saueeier har minst en tur i døgnet inn i dette området, noe som tar svært på i tillegg til den psykiske belastningen det er å stadig finne nye kadaver, skriver Bjarne Eiolf Holø (Sp).

Ifølge ordføreren har kommunen bedt om ekstra bistand fra Staten naturoppsyn (SNO), men fått til svar at de har lite å bidra med i forbindelse med fellingsforsøk om sommeren.

Vil ha helikopter

Ordføreren foreslår at staten legger til rette slik at SNO kan bygge opp et skadefellingsteam som raskt kan bistå kommunene, og at disse blant annet må få bruke helikopter for å ta seg inn i utilgjengelige områder.

Til NRK utdyper Bjarne Eiolf Holø problemene som de lokale jegerne nå har.

– Skadefellingslaget i Lom kommune er nå engasjert på tre forskjellige steder. Det er svært krevende å stille med så mange jegere som nærmest skal være døgnkontinuerlig tilgjengelig. Det vi ønsker er å få hjelp fra SNO sine profesjonelle folk, sier han.

Han mener staten har et ansvar for å bistå ved rovdyrangrep siden det er staten som har lagt opp til at områder benyttet til beiting er blitt innlemmet som rovdyrprioriterte områder.

– Jeg håper at statsråden tar tak og instruerer miljødirektoratet som har ansvaret for SNO, slik at de da legger til rette for, både på kort og lang sikt, at man får profesjonelle skadefellingslag som kan være med å bistå de lokale jegerne, sier Holø.

Ikke sikkert at helikopter er hensiktsmessig

Jens Frølich Holte i Miljøverndepartementet

VIL VURDERE TILTAK: Jens Frølich Holte i Klima- og Miljødepartementet sier det ikke er gitt at bruk av helikopter er det mest hensiktsmessige.

Foto: BJORN H. STUEDAL/regjeringen.no

Politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet, Jens Frølich Holte (H), sier departementet nettopp har mottatt brevet fra ordføreren i Lom. Departementet vil nå gå igjennom punktene i brevet og gjøre en vurdering på hvilke tiltak som kan iverksettes.

Men Holte sier SNO allerede har et skadefellingsteam som samarbeider med kommunene, og at skadefellingslaget i Lom har fått bistand.

– SNO har stilt med både mannskap og hund for å forsøke å felle jervene, sier Holte.

Klima- og miljødepartementet må også gjøre en vurdering på om bruk av helikopter i jakten vil være hensiktsmessig.

– I og med at det er sommer er det vanskelig å spore. Da er det ikke gitt at bruk av helikopter er det tiltaket som er mest hensiktsmessig, forklarer Holte.

Men han understreker at departementet nå følger situasjonen i Oppland tett.

Flere saker fra Innlandet