Hopp til innhold

Ber folk varsle om død fugl

Mattilsynet ber folk om å varsle fra dersom de oppdager død fugl i Hedmark eller Oppland. Risikoen for fugleinfluensa er høyere nå enn før.

Fugleinfluensa
Foto: MURAD SEZER

Tidligere i dag ble det kjent at Mattilsynet forbyr utegående fjærfe i Hedmark og Oppland på grunn av økt frykt for fugleinfluensa.

 

Forbudet kommer etter funnet av svaner som kan ha dødd av fugleinfluensa på en øy i Østersjøen.

- Risikoen vurderes som høyere nå enn tidligere i vinter, sier Idar Olmen i Mattilsynet i Hedmark til NRK. 

Stor risiko i Norge

Hvis det er den farlige varianten av fugleinfluensa som er oppdaget i Tyskland, er det stor sannsynlighet for at det også kommer til Norge.

Hedmark og Oppland er spesielt utsatt fordi det er områder der trekkfuglene mellomlander når de kommer nordover til våren. Dersom folk finner døde svaner eller ender blir de bedt om å melde fra.

- Publikum er den viktigste overvåkeren vi har for sjukdommen. For hvis sjukdommen kommer inn til våren vil den komme inn med vill fugl, sier Harald Øverby i Mattilsynet.

Liten fare for mennesker

De som har planer om å spise kylling til middag de nærmeste ukene behøver ikke å være redde.

- Kjøtt i butikkene er trygt inntil noen stopper det. Da er vi i så fall i en alvorlig situasjon, sier distriktssjef for Mattilsynet i Sør-Østerdal Britt Weium.

Det er heller ingen grunn til å ta vekk fuglebrettet til våren når småfuglene kommer tilbake.

- Det er liten sjans for at små trekkfugler kommer seg hit i live hvis de har fått viruset i seg. De blir så sjuke at de dør, sier Britt Weium. Inkubasjonstiden for viruset er en til tre dager. Det er de store fuglene som svaner, gjess og ender som kan klare å fly et stykke med viruset i kroppen. Det er også derfor Mattilsynet ber folk melde fra dersom de finner døde fugler når de begynner å trekke nordover til våren.

Er forberedt

I formiddag var det et møte mellom Mattilsynet, Veterinærmyndighetene og helsemyndighetene om utviklingen av viruset. Det er laget en plan for forebygging.

Mattilsynet i Hedmark og Oppland er forberedt på at den farlige fugleinfluensaen kan komme til Innlandet.

- Vi er forberedt med utstyr som skal ivareta personell hvis det blir aktuelt å samle opp døde fugler, sier Britt Weium.

Hønene må være inne

Tidligere i vinter vært restriksjoner for at fjørfe kunne gå ute i Hedmark og Oppland. Nå er det skjerpet inn. Fram til nå har de kunnet gå ute men mat og drikke ble oppbevart inne. Nå får de ikke gå ute i det hele tatt.

Det er viktig at disse fuglene ikke kommer i kontakt med vill fugl.

Viruset kan smitte over på gris, men så langt Mattilsynet vet blir ikke de så sjuke som fuglene blir.

- Vi er spesielt redd for hoppene over til andre dyr, sier Harald Øverby i Mattilsynet. Han sier at smittepresset må være formidabelt hvis viruset skal smitter over på mennesker.  

 

 

 

Flere saker fra Innlandet