Ber folk åpne hjemmene sine for enslige, mindreårige asylsøkere

LILLEHAMMER (NRK): Barne- ungdoms og familiedirektoratet ber nå folk om å bli fosterforeldre for unge asylsøkere som trenger litt ekstra omsorg.

Guttebein på Mysebu ankomsttransitt

TRENGER FAMILIER: Så langt i år er 93 yngre, enslige asylsøkere under 15 år bosatt i Norge. Bufetat tror tallet kan bli over 300 i løpet av året. Bildet er fra Myseby ankomsttransitt.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

– Det er vanskelig å gi noen konkrete tall på hvor mange vi skal bosette, men det som er sikkert, er at det har vært en kraftig økning av antallet enslige, mindreårige asylsøkere til Norge i 2015. Av det kan vi se at behovet for flere botilbud i kommunene nå øker, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Det er kommunene som bosetter barna og det er de som avgjør hva slags bosted som passer best for det enkelte barn. Mange blir plassert i egne mottak for mindreårige, andre i bokolletktiv. Men noen – rundt en femtedel – trenger ekstra beskyttelse i form av å bo i en familie. Bufetat hjelper kommunene med å bosette barna.

Ingrid Pelin Berg

STORT BEHOV: Ingrid Pelin Berg i Bufdir sier at det er et stort behov for fosterfamilier i tiden som kommer.

Foto: privat

Skal bosette minst 300

– Så langt i år er 93 yngre, enslige asylsøkere under 15 år bosatt i Norge. Ut fra trenden vi har sett så langt har vi behov for å bosette rundt 300 mindreårige asylsøkere i 2015, og like mange i 2016, så det er en stor oppgave, forklarer Pelin Berg.

Solveig Morten Buraas er leder for fosterhjemsarbeidet i Oppland. Hun sier at de allerede er i gang med arbeidet, fordi den store flyktningstrømmen betyr at det blir et stort behov for flere fosterhjem i tiden framover. Buraas oppfordrer folk til å åpne hjemmet sitt for

Solveig Morten Buraas, Bufetat Oppland

GODE ERFARINGER: Solveig Morten Buraas, Bufetat Oppland, sier de har gode erfaringer med fosterfamilier for unge asylsøkere.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

disse ungdommene.

– De fleste er gutter i 14-års alderen fra Afghanistan, Somalia og Eritrea. Det er unger som trenger at noen gir dem omsorg, sier hun.

– Trenger ikke kunne språket

– Hva kreves av en familie som vil være fosterforeldre for enslige asylsøkere?

– Det er viktig at familien har forståelse for at disse barna har med seg et annet språk og en annen kultur. Det må ivaretas i fosterhjemmet, sier Buraas, som legger vekt på at man ikke trenger å kunne språket for å ta imot et barn.

Buraas forteller at noen familier allerede er fosterfamilier for unge, enslige asylsøkere.

– Vår erfaring er at det fungerer godt, og at barnet har blitt værende i familien den tiden det har vært planlagt, avslutter Buraas.


Vi starter med flykningesituasjonen.I august kom det dobbelt så mange flyktninger til mottak i Norge som i august i fjor. Denne uka kom 110 mennesker på flukt til Grue:
Landet rundt er nordmenn nå i sving for å hjelpe flyktninger og asylsøkere både i Norge og andre steder i Europa. Hjelpeorganisasjonene opplever stor giverglede. Og mange av initiativene kommer fra vanlige folk: