Ber Erna om hjelp i ulvekonflikten

En feilslått rovdyrpolitikk er i ferd med å ødelegge et helt samfunn. Det mener Elverum-ordfører Erik Hanstad (H). Nå skriver han brev til statsminister Erna Solberg og ber om at kommunene i ulvesona må få bestemme mer selv.

Erik Hanstad

Erik Hanstad (H) har sendt et brev til statsminister Erna Solberg om ulvesaken. - Det er viktig at hun får en klar bekymringsmelding, sier Hanstad.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Mandag sendte han et brev til Erna Solberg, der han ønsker diskusjon om hvordan dagens situasjon har oppstått, og han ber om at lokale krefter blir hørt i debatten.

– Jeg mener det er viktig at statsministeren får en klar bekymringsmelding, og det er jeg helt sikker på at vil bli tatt på alvor, forteller ordføreren.

Han håper at den jobben Gunnar Gundersen har gjort i mange år, med å synliggjøre utfordringene vi har med ulv og beitedyr i vårt område, kommer enda høyere opp på agendaen.

– Dette er en jobb som må gjøres på et bredt plan, for å finne ut hvordan vi kan komme ut av det på en best mulig måte. Å sende dette brevet er det jeg kan gjøre nå. Jeg er veldig bekymret for det konfliktnivået som vi har i denne saken, sier han.

Vil forvalte rovdyrpolitikken lokalt

– Jeg tror denne konflikten er veldig alvorlig. Det er helt klart at vi nå ser resultater av det vi håpet ikke ville komme, at konfliktnivået virkelig har kommet til overflaten, forteller Erik Hanstad, ordfører i Elverum kommune.

Han mener at kommunene i ulvesona må bli hørt.

– Jeg ønsker at vi skal få et mye sterkere ord med i laget om hvordan dette skal forvaltes lokalt. Vi mener at dersom vi får en ordentlig pengepott, så skal vi klare å forvalte disse pengene på en fornuftig måte.

Forsvarer ikke ulovlig ulvejakt

Hanstad forklarer at rovdyr, og særlig ulv, skaper mange utfordringer i Elverum.

– For det første har vi sett at sauenæringa har gått ned til null innenfor ulvesona. En annen ting er det vi ser av frykt og redsel; vi ser at folk er redde for å sende ungene sine til skolen der ulven er sett. I tillegg ser vi utfordringer knyttet til utmarksbasert næringsliv. Det er store verdier som går tapt forteller han.

Hanstad presiserer at han ikke forsvarer ulovlig ulvejakt.

– På ingen måte. Jeg er selvsagt imot ulovlig ulvejakt. Det skal det ikke være noen tvil om, og vi tar heller ingen stilling til skyldspørsmålet for de som er siktet for ulovlig ulvejakt.

Kjære Erna!

Les hele brevet fra Erik Hanstad her:

Kjære Erna!

Jeg skriver til deg som H-ordfører i Elverum, og som representant for et samfunn som er i ferd med å bli skadet av det mange opplever som en feilslått rovviltpolitikk.

Du har sikkert fulgt med i politiets ulveaksjon i vårt distrikt. La oss legge til side diskusjonen om hvor mange rovdyr og hvor vi skal ha dem, og fokusere på at denne utviklingen illustrerer hvordan vi ikke vil ha det. Vi ser at en konflikt som har eskalert over flere år nå kommer til overflaten, og da må man våge å gå inn i diskusjonen om hvordan denne konflikten har oppstått.

Jeg vil på det sterkeste påpeke at ingen er dømt, og at vi ikke blander oss inn i verken etterforskning eller eventuelle utfall i saken. Med de enorme ressursene som er satt inn fra politiets side må man forvente at alle forhold blir grundig etterforsket, og at dommerne har et godt grunnlag for å avsi sin kjennelse når den tid måtte komme.

Likevel er det for meg som ordfører et sterkt behov for å prøve å forstå hvorfor frontene og konfliktene i kommune vår er så uforsonlige, og min konklusjon er at det har sitt utspring i en langvarig frustrasjon som ikke lar seg dempe før ny politikk utformes. Dagens rovdyrpolitikk skaper et skille i folket som rett og slett er dramatisk både for Elverum og andre kommuner innenfor den såkalte ulvesona.

Vedlagt finner du den innledningen jeg holdt da Eirik Milde, Tina Bru og Peder Egseth fra Høyres miljøfraksjon besøkte Elverum for et par uker siden på initiativ fra vår stortingsrepresentant Gunnar A Gundersen. Innlegget beskriver en helt annen virkelighet enn Stortinget ble forespeilet da dagens rovviltpolitikk ble vedtatt. Hvorfor er det da så vanskelig å få fokus på dette? Mitt innlegg viser hvilket tap av rettigheter og livskvalitet Elverums og regionens befolkning er utsatt for, og dette aksepteres ikke lenger.

Det er særlig ulven som er utfordringen. Den er en 'overskuddsdreper' som ekskluderer utmarka fra tradisjonell bruk i et vidt perspektiv, noe som har følger både for jakt, friluftsliv og utmarksbasert næringsliv. Derfor er det provoserende når vår egen statsråd har skrevet kronikker der hun bl.a. påstår at ulven ikke tar så mye sau. Det er klart den ikke tar sau når alle som driver med sau har gitt opp. Da går den heller løs på elgen og skaper store utfordringer for elgjakta.

I tillegg har forvaltningen i praksis gjort at kommunene i nordre del av ulvesona er blitt et reservat, og man forsøker å konsentrere også andre rovviltarter til ulvesona. Elverums utmark er ikke lenger noe som kan brukes til økonomisk utvikling med unntak av tradisjonell skogsdrift, men vi kan altså ikke utnytte dens produksjonsevne når det gjelder alternativ næring på en bærekraftig måte. Når dette skjer uten noen form for kompensasjon eller innrømmelse av belastning fra storsamfunnets side, så blir konfliktene enorme og det er så langt fra Høyres grunnverdier som vel mulig.

Norge bruker ca 100 millioner kr i året på en forvaltning som kan oppleves å ta lite hensyn til de som skal leve med den i sitt nærområde. Hva om vi tenker helt annerledes? Hva om vi premierer de som faktisk skal ta den belastningen som andre har vedtatt at de selv ikke skal ha? Hva om Norge fant fram til en politikk der man lot lokalsamfunnene få disse pengene mot å forplikte seg til å ta på seg noe av forvaltningen. Pengene kunne gå til kommunen som tilskudd til å kompensere for tapt livskvalitet og til grunneiere og rettighetshavere for å kompensere for tapene. I stedet har vi bygd opp en forvaltning som sitter langt unna problemet, og de som sitter midt oppe i det føler i sterk grad at de ikke blir tatt hensyn til.

Dette er ment som en bønn, Erna. Hedmark Høyre har i årevis advart mot den utviklingen vi nå ser. Høyre er et parti som tar enkeltmennesket og rettigheter på alvor. Derfor mener vi at det nå er på høy tid at rovviltproblematikken i langt større grad tar hensyn til, og ikke minst lytter til den urettferdigheten som betydelige grupper innenfor rovdyrsona opplever i dag.


Mvh
Erik Hanstad