Bekymringsfull utvikling i Mjøsa

Flommen i mai i fjor førte til stor algeoppblomstring i Mjøsa. Det bekymrer forskerne. Algene skader både drikkevannet, fiskevannet og badevannet.

Jarl Eivind Løvik, forsker NIVA

Jarl Eivind Løvik er forsker hos Norsk Institutt for Vannforskning og er blant dem som nå er bekymret for vannkvaliteten.

Foto: Anne Næsheim

Jernbaneundergangen ved Skibladnerbrygga

Flomvann på Skibladnerbrygga i Hamar.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Prøvene var ikke helt som vi hadde ønsket. Det ble mye mer alger enn vi har hatt på mange år, sier Jarl Eivind Løvik.

Han er forsker i NIVA. Det er de som overvåker vannkvaliteten i Mjøsa, og som har vurdert prøvene fra i fjor. Etter flommen i fjor, fant de en betydelig algeoppblomstring.

– Konklusjonen var at miljøtilstanden i Mjøsa var betenkelig og ikke helt tilfredsstillende i 2013, sier Løvik.

Se reportasje om algeveksten nederst i artikkelen.

Mye fosfor i vannet

Forskerne i NIVA mener årsaken til algeoppblomstringen er flommen i mai og den varme sommeren i fjor. Flomvannet førte med seg forurensing fra sideelver, jorder og renseanlegg.

Flomvannet inneholdt mye fosfor, som gir næring til algene, og som finnes i avføring fra mennesker og dyr.

– I fjor ble situasjonen også litt spesiell på grunn av at flommen kom like etter at mye av åkerlandskapet var nysådd og gjødsla, sier Jarl Eivind Løvik.

I tillegg blir de kommunale avløpssystemene satt på prøve når det er så voldsomme vannmengder som skal ned gjennom dalene, forteller han.

Ikke farlig foreløpig

Flom i Mjøsa

Drivved i Mjøsa etter flom.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Algeoppblomstringen gjør vannkvaliteten dårligere. Det gjelder både drikkevannet, badevannet og fiskevannet.

De siste fire-fem årene har fosformengden i Mjøsa økt, og i fjor var det like mye fosfor i vannet som på 90-tallet.

Det er fortsatt ikke farlig å bade eller drikke vannet, forteller Løvik. Men det er ikke godt nytt heller, for de 100.000 som får drikkevannet sitt fra Mjøsa.

Nå er Mjøsa kald og klar. Men blir det mye alger, blir det grumsete.

– Noen husker sikkert situasjonen på 70 og 80-tallet da det var en utvikling med blågrønnalger som laget lukt og smak på vannet, sier Løvik.

Frykter mer forurensning

Han tror ikke forurensingen noen gang blir like ille som da. Men det er viktig å passe på og holde det nede.

Bekymringen er at et varmere og våtere klima, og økt fare for flom, vil forurense Mjøsa mer.

– Hvis vi får voldsomme flommer oftere, og økning i avrenningen til Mjøsa, så kan en se for seg at fosformengden i vannet øker.

Hvis det i tillegg blir gunstige forhold for algevekst, med sol og varme, kan algemengden komme til å øke.

– Vedlikehold av avløpssystemer og tiltak i jordbruket som hindrer at fosforet havner i Mjøsa er fortsatt viktig, sier Løvik.

Masse alger i Mjøsa pga av flom og varmt vær

Økt mengde alger i Mjøsa bekymrer forskere.