Tidligere spesialutsending: – Føler meg utrygg på sikkerheten der Farida og familien bor

Den mangeårige diplomaten og tidligere FNs spesialutsending i Afghanistan, Kai Eide, føler seg ikke trygg på at sikkerhetssituasjonen til Farida og familien hennes er vurdert godt nok av Utlendingsnemnda. – Dette er basert på usikre og feilaktige opplysninger.

Farida i Afghanistan

FØLER SEG IKKE TRYGG: Farida (12) holder seg inne i leiligheten i Afghanistan fordi hun ikke føler seg trygg, men Utlendingsnemnda mener at situasjonen har bedret seg der hun bor.

Foto: Støttegruppa for Farida

Eide etterlyser nærmere informasjon om hvordan Utlendingsnemnda (UNE) har kommet fram til sin konklusjon om sikkerhetssituasjonen i distriktet der moren og faren til Farida kommer fra i Afghanistan.

Det er litt over tre år siden den gang ni år gamle Farida og familien hennes ble hentet der de bodde på Dokka i Oppland. UNE mente at behovet for asyl ikke var reelt og familien ble sendt til Afghanistan etter å ha bodd i fire år i Norge. Tre domstoler slo fast at utkastelsen var ugyldig.

– Store sivile tap i området

Før helgen ble det klart at Farida og familien likevel ikke får komme tilbake til Norge. UNE mener at sikkerheten er blitt bedre på stedet der foreldrene kommer fra..

Eide mener dette ikke stemmer.

Kai Eide i bisettelse

USIKKER PÅ VURDERINGENE TIL UNE: Kai Eide ønsker å få en gjennomgang av sikkerhetssituasjonen. Han er ikke trygg på at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er vurdert godt nok.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret de siste årene, spesielt de siste månedene. Ifølge de opplysninger jeg sitter med var hennes provins, Ghazni, den som i april hadde de største sivile tapene etter Kabul. En rekke andre kilder gir lignende resultater og viser at UNEs konklusjon ikke holder. Hun tilhører i tillegg den mest utsatte befolkningsgruppen, Hazaraene, sier Eide.

Han har også skrevet et innlegg på Facebook om dette.

Facebook-innlegg fra Kai Eide om Farida og sikkerheten

Han mener det er vanskeligere enn noen gang å få fullstendig oversikt over situasjonen i landet og de ulike områdene.

UNE mener på sin side at vurderingene av sikkerheten er god og at situasjonen i det aktuelle området er bedre.

– Provinsen Ghazni består av 16 distrikter. I vedtaket har vi foretatt en vurdering av distriktet Jaghuri der klagerne kommer fra, og veiene dit, ikke hele provinsen. Konflikten i landet har ikke berørt dette distriktet siden Talibans fall, og ingen forhold tilsier at den kommer til å gjøre det, sier nemndleder i UNE, Johan Berg i en e-post til NRK.

Johan Berg byline

HAR VURDERT: Johan Berg som er nemndleder i Utlendingsnemnda mener situasjonen der familien bor er bedret.

Utover det ønsker ikke Berg å kommentere påstandene til Eide noe nærmere.

Eide mener at dette er som å vurdere området som en øde øy og ikke ta i betraktning de harde kampene som foregår på alle kanter.

– Det synes jeg virker som en merkelig måte å vurdere det på, sier Eide.

– Uoversiktlig situasjon

Eide mener at det nå er vanskelig å vite hvordan situasjonen er i de ulike områdene.

– Det er et komplisert bilde med mange aktører. Det er viktig å merke seg at afghanske sikkerhetsstyrker og det afghanske forsvaret ikke lenger gir detaljerte oversikter over tall på fallene.

Eide mener at heller ikke de internasjonal styrkene gir de grundige redegjørelsene de gjorde tidligere.

– For FN er det blitt vanskeligere å komme inn i områdene. Det gjør at de vurderingene vi får, er mer usikre enn tidligere. Jeg føler meg utrygg på den type bastante konklusjoner som UNE kommer med. Jeg tror ikke det holder.

Eide ønsker å få en gjennomgang av sikkerhetssituasjonen.

– Slik at vi kan være trygge på norske utlendingsmyndigheter virkelig tar innover seg de betydelige forverringene det er blitt i disse områdene, sier Eide.