Hopp til innhold

Strømregninga økte med en million på en måned

Nå frykter Furnes Jernstøperi for arbeidsplassene. NHO er bekymret og forhandler med regjeringa.

Furnes jernstøperi

STORE EKSTRAKOSTNADER: Teknisk sjef på Furnes jernstøperi er bekymra for framtida med en million kroner mer i strømutgifter i måneden.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Forbrukerne har fått strømkompensasjon. Bøndene fikk denne uka gjennomslag for at de får støtte. Men det gjelder ikke det øvrige næringslivet. Nå frykter flere for arbeidsplassene og presset øker for at også det øvrige næringslivet må få en støtte.

Betaler en million ekstra til strøm

Det er mange bedrifter som nå er bekymra for strømutgiftene. Furnes jernstøperi i Stange er storforbruker av strøm. 20 prosent av strømforbruket i Stange kommune er her.

– Vi bruker mer strøm på en dag enn de fleste husholdninger gjør på et år, sier arbeidsleder Arnstein Lilleberg.

De har nå fått en million kroner i ekstrautgift i måneden på grunn av de økte prisene.

Bedriften med 140 ansatte har hatt flere gode år, men nå er teknisk sjef Trond Rykhus bekymra.

– Hvis dette fortsetter tjener vi jo ikke penger og da vil jo arbeidsplasser forsvinne, sier han.

De høye strømprisene kommer i tillegg til økte råvarepriser.

Nå håper han det snart skjer noe med prisnivået.

Høyere matvarepriser

Kjøpmann Levi Andersen i Løten er fornøyd med å kunne holde åpent på søndager.

BLIR DYRERE: Levi Andersen som eier to Joker-butikker i Løten er sikker på at maten blir dyrere med de høye strømprisene i alle butikker.

Foto: Per Magnussen / NRK

Men det er ikke bare de store industribedriftene som sliter.

Levy Andersen som driver to Joker-butikker på Hedmarken har fått tredobla strømregninga. Han varsler høyere matvarepriser, og mener det vil gjelde alle matbutikker.

Han kan ikke skru av kjølediskene eller frysediskene for å spare på strømmen. Begge butikkene han eier har hatt en tredobling av strømutgiftene i vinter.

– Alle ekstrakostnader i norsk næringsliv havner til sjuende og sist hos forbruker, sier Levi Andersen som er sikker på at det vil føre til dyrere mat.

  • Tidligere denne uka ble det klart at bøndene får kompensasjon for de økte strømutgiftene:

Regninga havner hos forbrukeren

For hver av de to matbutikkene Levi Andersen driver i Løten har strømregninga økt fra i underkant av 20 000 kroner i måneden til 60 000 kroner.

– Den differensen på 40 000 kroner for hver butikk har vi ikke mulighet til å dekke uten at prisene går opp, sier Andersen.

Levi Andersen

MÅ DEKKE DET INN: Levi Andersen sier det er mange ledd som har økte strømkostnader i produksjon og distribusjon av mat. Og det må dekkes inn.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Han gir et eksempel på hvorfor folk må forberede seg på dyrere mat:

Hvis en bedrift har et driftsresultat på en million kroner, er det penger som normalt brukes til å drifte og fornye selskapet. Men hvis strømregninga er på 1,2 millioner går butikken i minus.

Det kommer i tillegg til de økte kostnadene for å kjøpe inn varer fra produsentene.

– Alle ledd i matvareproduksjonen rammes av de økte utgiftene. Alle er avhengig av strøm, sier Levi Andersen som frykter svekket kjøpekraft hos forbrukeren.

Han tror ikke økt lønn vil kompensere de økte prisene.

Det er en vond situasjon for oss alle, for alle er jo forbrukere. Vi må ha mat og vi må ha ting i huset vårt for å leve, sier Andersen.

Han tror prisene på matvarer vil øke gradvis gjennom året. Og han tror det er flere av de små butikkene som kommer til å måtte gi seg på grunn av de høye prisene.

Mange bekymra

NHO jobber med regjeringa for løsninger som kan dempe konsekvensene av prisene.

Regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen sier regjeringa har løst mye for både landbruket og forbrukere så nå venter de på hva næringslivet kan få av hjelp.

– Vi er tett dialog med politikerne nå og det er flere forslag som diskuteres og ligger på bordet, sier regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen.

Han sier de nærmeste dagene vil vise hva det blir. Det jobbes både med løsninger på lang sikt som sikrer at det er nok tilgang på strøm, og den midlertidige situasjonen med høye strømpriser.

Arbeidsleder Arnstein Lilleberg ved Furnes Jernstøperi mener politikerne har ansvaret.

– De får enten sette en makspris, eller så får også vi få en kompensasjonsordning.

Flere saker fra Innlandet