Barnelege vil sende unge asylsøkere tilbake

Barnelege Trond Markestad mener en flukt på egenhånd kan være er mer skadelig enn en krigssituasjon for unge asylsøkere.

Syriske barn på flukt nær Aleppo

PÅ FLUKT: 5300 barn flyktet alene til Norge i fjor. Her er barn i en flyktningeleir i Aleppo i Syria.

Foto: AMMAR ABDULLAH / Reuters

I fjor kom det 90000 asylsøkere under 18 år til Europa uten følge av voksne omsorgspersoner. 5300 av dem endte i Norge, de fleste kom fra Afghanistan. Barnelege Trond Markestad ved Sykehuset Innlandet mener flukten kan gi barn varige skader. I en kronikk i Dagbladet forklarte han at det kan være mer skadelig for barn å komme seg til et annet land enn å bli.

– I bunn og grunn er det et overgrep å sende barn av gårde på en slik måte. Er det noe man har lært fra kriger og kriser, er det at man aldri skal sende barn fra seg under denne type situasjoner. De er i fare for å bli utnyttet og å miste livet. I tillegg må de håndtere følelser som redsel, frykt og savn, følelser de ikke er modne nok til å takle, sier Markestad til NRK.

Trond Markestad.

ADVARER: Markestad tror mange unge asylsøkere får varige traumer under flukten.

Foto: Stein Hægeland / NRK

Farlig ferd

Han mener adskillelse av foreldre og barn i en krise og flukt på egenhånd kan gi barna traumer og alvorlige psykiske lidelser, slik man så etter 2.verdenskrig. Nå vil han at Norge og andre europeiske land blir enige om å sende enslige mindreårige asylsøkere tilbake til hjemlandet.

– Man kan jo selv tenke seg hvordan det er å sende en 14-åring på lykke og fromme ut i verden. En ting er at reisen i seg selv er farlig, noe annet er om vi klarer å gi dem det de virkelig trenger når de kommer hit, spør han retorisk.

– Har ikke noe valg

Markestad mener mange av barna er sendt av foreldrene og at de ikke kan reise tilbake før de har sendt penger hjem. Disse argumentene får han ikke gehør for hos Karoline Steen Nylander, i Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press.

– Afghanistan er i en verre situasjon enn noen gang. En av fire sivile som blir drept er barn. I tillegg blir de brukt som barnesoldater. Mange av barna opplever vold på nært hold og har ikke noe annet valg enn å rømme, sier hun.

Markestad understreker at det viktigste er å sende et signal til foreldrene.

– Barn drukner i Middelhavet, blir sittende fast i andre land og forsvinner fra asylmottak i Norge. Noe må gjøres og om vi sender dem tilbake, kan vi kanskje forebygge den farlige situasjonen, slår han fast.