Lagmannsretten: – Barnefaren kan være formelt ulovlig etterlyst

Politiet hadde trolig ikke formelt lov til å etterlyse barnefaren som er siktet for å ha bortført sine egne døtre. Eidsivating lagmannsrett vil ha en grundigere begrunnelse.

FÅTT MANGE TIPS: Politiet mener det er godt håp om å finne de to jentene på 6 og 8 år.

BORTFØRT: De to søstrene på seks og åtte år ble bortført da de gikk av skolebussen hos fosterforeldrene på Austmarka utenfor Kongsvinger 10. juni.

Foto: Politiet

Advokaten til barnefaren, John Christian Elden, anket begjæringen til Glåmdal tingrett om etterlysning av faren. I dag behandlet Eidsiviting lagmannsrett saken og opphevet vedtaket til tingretten.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Ifølge beslutningen i Eidsivating lagmannsrett skal det kun være gjort et akuttvedtak fra barnevernet om plassering av de to barna. Det foreligger ikke endelig vedtak om omsorgsovertakelse.

Eidsivating lagmannsrett ønsker en grundigere begrunnelse for om tingretten har brukt loven riktig i forhold til om barna var plassert i fosterhjem midlertidig eller om det var gjort et endelig vedtak om at foreldrene hadde blitt frattatt ansvaret for barna.

– Politiet var for raske

– Eidsivating lagmannsrett har kommet til at tingrettens beslutning om å pågripe min klient er opphevet, og det er en riktig avgjørelse. Per dags dato kan ikke faren etterlyses internasjonalt. Det er det som er situasjonen etter at lagmannsretten har opphevet tingrettens beslutning om å pågripe ham. Nå må politiet vurdere denne saken en gang til ut fra riktig lovforståelse, sier Elden.

De to søstrene på seks og åtte år ble bortført da de gikk av skolebussen hos fosterforeldrene på Austmarka utenfor Kongsvinger 10. juni. Den biologiske faren ble raskt etterlyst i forbindelse med bortføringen.

– Politiet har nok vært litt for raske i denne saken både da de gitt ut offentlig og da de gikk til Glåmdal tingrett med saken. Retten har oppfattet det slik at det var barnevernet som hadde omsorgsrett over barna, men det har vist seg å være feil. Det er foreldrene som har ansvaret og barnefaren er derfor etterlyst på feil grunnlag, sier Elden.

Han ønsker ikke å si noe om han har vært i kontakt med barnefaren de siste dagene.

Har sendt ny begjæring

Politiet bekrefter at Eidsivating lagmannsrett har opphevet den rettslige kjennelsen for pågripelses beslutningen av den biologiske faren.

– Vi har nå sendt en ny og grundigere begjæring om pågripelse av barnefaren. Vi regner med at saken blir behandlet i Glåmdal tingrett mandag, sier Iren Johnsen Dahl, politiadvokat ved Kongsvinger politistasjon.

Johnsen Dahl sier at dette ikke har noen betydning for etterforskningen av saken.

– Vi etterforsker saken videre, og vi regner med å få en endelig begjæring på plass i løpet av kort tid, sier Johnsen Dahl.