Barnas stasjon på Hamar

Blå Kors vil etablere Barnas stasjon på Hamar og TV-aksjonen skal hjelpe.

Barnas stasjon i Fredrikstad

På Barnas stasjon skal rusmisbrukere og barna deres lære å være en familie.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Blå Kors vil etabelere Barnas stasjon i seks byer i landet. Første by ut var Fredrikstad, videre følger Trondheim og over nyttår vil de starte opp på Hamar.

Barnas stasjon i Hamar

Med hjelp fra Barnas stasjon får barn av rusmisbrukere en sjanse til å bo med foreldrene sine.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Hensikten er at foreldrene og barna skal få hjelp på et tidligere stadie. Når barnevernet kobles inn er det ofte for sent og mange får adferdsproblemer det er vanskelig å reparere.

Ved hjelp av Barnas stasjon kan rusmisbrukere få hjelp og oppfølging allerede i begynnelsen av graviditeten. Hjelpen fortsetter etter fødselen, slik at de kan lære seg å bli en familie.

Blant annet får familiene sitt eget undervisningsopplegg.

TV-aksjonen støtter

Budsjettet for Barnas stasjon er på tre millioner kroner i året. Høstens TV-aksjon skal være med på finansieringen. I tillegg er de nødt til å skaffe penger fra andre steder.

På Hamar skal de ha fire faste stillinger, for fagpersoner med utdanning innen barnevern.

Barnas stasjon i Fredrikstad kan vise til gode resultater. Likevel er kommunene lite villig til å støtte prosjektet.

- Et kjempeløft

Lise Balke jobber med forebyggende arbeid i barneverntjenesten i Hamar. Hun er kjempefornøyd med at Barnas stasjoen skla etableres på Hamar.

- Dette er et kjempeløft til de tiltakene vi har i dag, nå kan vi hjelpe familiene tidligere og mer intensivt, sier Balke.

Hun understreker at det er viktig å tilpasse hjelpen ut fra det familien trenger, og ikke at familiene skal tilpasse seg et bestemt opplegg.

Først i Fredrikstad

Lise Ødegård, Barnas stasjon i Fredrikstad

Lise Ødegård har vært med å starte Barnas stasjon i Fredrikstad.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det var Lise Ødegård som var initiativtaker til å starte Barnas Stasjon. Etter å ha jobbet som barnevernpedagog i flere år, ønsket hun møte familiene på en annen måte.

Landets første Barnas stasjon åpnet i Fredrikstad. På to og et halvt år har de hatt en fra 50 brukere til nærmere 200 brukere i år.

- Denne typen forebyggende arbeid sparer folk for menneskelige lidelser og samfunnet for millioner i form av trygdeutgifter, sier Ødegård.

I Fredrikstad har seks ansatte, alle er utdannet innen barnevernsarbeid.

De hjelper blant annet barna med lekser, spiser sammen, lager opplegg med utdanning og avtaler for samværsrett med fedre.