Barn på asylmottak døde

  • Ikke noe mistenkelig bak dødsfall

    Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at den ti måneder gamle syriske jenta som døde på sjukehuset i Elverum onsdag, ikke var utsatt for noe straffbart. Rapporten viser at dødsfallet skyldes sjukdom, opplyser politiadvokat Henning Klauseie i Hedmark politidistrikt.

  • Baby obduseres

    Den ti måneder gamle jenta som døde på sjukehuset i Elverum obduseres i dag. Hun var innlagt med luftveisproblemer og døde av hjertestans. Jentas familie er fra Syria og bor på Haslemoen transittmottak. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

  • Baby døde etter hjertestans

    En 10 måneder gammel jente døde i går på sykehuset i Elverum etter å ha blitt lagt inn med luftveisproblemer. Jenta bodde på Haslemoen transittmottak i Våler med sine foreldre. Politiet etterforsker saken slik de er pliktig til når et barn dør, men det er ikke mistanke om at noe straffbart har skjedd.