Personopplysninger på avveie etter banktabbe

Sparebanken Hedmark har ved en feil sendt ut en e-post med opplysninger om 11.000 bedriftskunder. Banken har varslet Datatilsynet.

Sparebanken Hedmark

E-posten med sensitive opplysninger om kunder ble sendt fra Sparebanken Hedmark i januar i år til 75 personer i 61 bedrifter.

– Vi må bare beklage, det gikk ut en e-post til 75 bedriftskunder som inneholdt opplysninger om 11.000 andre bedriftskunder, og det var navn, organisasjonsnummer, adresser, telefonnummer og størrelsen på kundeengasjementet, innskudd og utlån. 5.000 av de kundene fikk også fødselsnummeret sitt ut, sier informasjonsdirektør Siv Stenseth.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det er slik som ikke skal skje, men det kan forekomme, og vi har gjort tiltak etter hendelsen, sier Stenseth.

Bedt om å slette mail

Hun forteller at en medarbeider i banken oppdaget feilen raskt, og at kundene som mottok e-posten straks ble kontaktet og bedt om å slette mailen.

– De som mottok e-posten er kunder vi kjenner godt. De viste stor forståelse for nødvendigheten av å rydde opp i den uheldige situasjonen banken var kommet i. Vi er takknemlige for at de bidro til å fjerne den informasjonen, som beklageligvis kom ut av huset, sier informasjonsdirektør Siv Stenseth.

Banken har varslet Datatilsynet om hendelsen, som i svar til banken har gitt de påpek om at banken ifølge personopplysningsloven har plikt til å informere de 5.000 kundene, som fikk fødselsnummeret sitt utlevert.

Skriver til alle kunder

Banken orienterer nå alle kundene og orientert om hendelsen.

– Vi har også valgt å informere de som ikke fikk sitt fødselsnummer utlevert. Vi tenker at det er viktig også for disse kundene å kjenne til at det er gått ut kundeopplysninger om dem, sier Stenseth.

Informasjonsdirektøren sier at det er grunner til at kundene ikke blir varslet før nå, selv om hendelsen skjedde i januar.

– Vi ønsket å ta Datatilsynets vurderinger med i betraktning før vi gjorde ytterligere tiltak. Vi fikk tilbakemelding fra Datatilsynet den 31. mai om at de nå anser saken som avsluttet, derfor blir kundene varslet nå, sier Stenseth.

Stenseth opplyser at noen kunder har tatt kontakt om saken i dag. Hun forteller også at banken nå har gjort noen endringer av interne rutiner i banken.

– Vi gjør nå ulike tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier Stenseth.