Hopp til innhold

Bank går mot Finansklagenemndas råd om å hjelpe Lillian

– Nemndas legitimitet er avhengig av at selskapene i all hovedsak følger nemndas avgjørelser.

Lillian Jensen

FIKK NEI FRA BANKEN: Lillian Jensen fikk ikke medhold fra banken sin, selv om Finansklagenemnda mente de burde dekket tapet etter svindelen.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Finansklagenemnda liker ikke at Sparebank 1 Østlandet ikke følger rådet deres om å dekke tapet til Lillian Jensen, som ble svindlet for 340 000 kroner.

Tidligere i år ble 74-åringen fra Brumunddal utsatt for at svindlere kopierte telefonnummeret til banken, slik at de kunne presentere seg som bankansatte ved hjelp av rett telefonnummer.

Svindlerne sa de ville rydde opp i en misforståelse om et lån, men at de da måtte de ha koden fra bankbrikken og kontonummeret hennes.

Svindlerne tok ut 340.000 kroner fra kontoen.

74-åringen politianmeldte saken.

– Undergraver verdien av en avtale

Banken nekta å erstatte tapet, men 74-åringen mente de burde ha hjulpet henne mer.

Jensen klaget til Finansklagenemnda fordi banken ikke ville dekke svindelen.

I slutten av september ga Finansklagenemnda henne medhold i at banken burde dekke tapet hennes.

Flertallet i nemnda mente at Jensen ikke kunne straffes for manglende kjennskap til forbudet mot å røpe engangskoder og passord fra banken.

Det rådet velger Sparebank 1 å ikke følge. De mener at det må forventes at kundene kjenner til innholdet i avtaler de signerer på.

– Det er rimelig å tro at alle, også eldre, vet at de ikke skal dele påloggings-informasjon med andre.

Det sier Siv Stenseth som er kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Østlandet.

Banken dekker kundens utgifter om Lillian går til rettssak

Banken mener nemndas avgjørelse undergraver verdien av den avtalen en bak og kunde har.

Banken sier de ikke er forpliktet til å følge nemndas uttalelser, selv om de vanligvis gjør det.

For banken er dette en prinsipiell sak. Den er så viktig at Sparebanken 1 Øtslandet er villige til å betale Lillians kostnader om hun ønsker å gå til rettssak.

– Dersom kunden ønsker å prøve saken for domstolene dekker banken de juridiske kostnadene slik at kunden ikke blir økonomisk belastet, sier Stenseth.

Siv Stenseth

DEKKER IKKE TAPET: Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Østlandet er klar på at banken ikke vil dekke tapet til Lillian Jensen.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Nemnda blir nesten alltid hørt

Finansklagenemnda mener Sparbank 1 burde fulgt rådet deres med å dekke tapet svindlerne påførte Lillian.

Hittil i år har nemnda avgjort 708 saker. I kun 11 saker, eller bare 1,5 prosent, av sakene avviser bankene rådet.

– Nemndas legitimitet er avhengig av at selskapene i all hovedsak følger nemndas avgjørelser. Slik fungerer det også i praksis, sier Harald Sverdrup som er administrerende direktør i Finansklagenemda.

Han er som banken også opptatt av det prinsipielle i saken, men nemnda har altså motsatt syn av hvem som har det prinsipielle ansvaret.

– Enkelte saker er prinsipielt viktige, og kan gjelde problemstillinger som ikke har vært behandlet i domstolene tidligere. I slike tilfeller kan det være viktig å få en avklaring i domstolene.

Harald Sverdrup

FINANSKLAGENEMDA: Harald Sverdrup er administrerende direktør i Finansklagenemda. Han sier at i de aller fleste sakene følger selskapene nemdas avgjørelse.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Sverdrup sier denne saken kan være et eksempel på en slik sak.

Lillian Jensen sier til NRK at hun ikke kjenner til innholdet i avslaget. Derfor ønsker hun foreløpig ikke å kommentere om hun vil ta saken til retten.

Finansklagenemda har avsluttet sin behandling av saken, men Sverdrup sier han vil følge med på utfallet.