Hopp til innhold

Nekter å flytte jernbanespor 500 meter – kan velte industridrøm

Bane Nor nekter å flytte jernbanespor som næringslivet mener kan føre mer gods fra veg til jernbane og være starten på et industrieventyr.

Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer Romedal og Stange almenning.

AVGJØRENDE: Gaute Nøkleholm i Romedal og Stange almenning mener realiseringen av en flerbruksterminal på Sørli står og faller på at Bane Nor flytter det foreslåtte tilkjøringssporet fra Dovrebanen rundt 500 meter lenger nord.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Politikere og næringsliv drømmer om å skape et lite industrieventyr på Sørli i Stange. Men da mener de et jernbanespor må flyttes mellom 500 meter og 1000 meter. Det frykter Bane Nor blir flere hundre millioner kroner dyrere og i tillegg forsinke bygging av dobbeltspor på Dovrebanen.

Les også Bjørn Dæhlie har også drømt om et eventyr i Stange.

Mjøstangen

Bane Nor har dermed satt seg på bakbeina og vil ikke være med på flytting. De skjønner ikke problemet. Dermed er det mange mener kunne blitt starten på et industrieventyr i fare.

Vil ha flerbruksterminal

Nils Kristen Sandtrøen (A)

MILJØVINNER: En flerbruksterminal på Sørli vil være miljømessig lurt, fordi det vil kunne få mer gods over fra veg til jernbane, mener Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Foto: Stortinget

Det er Sørli tømmerterminal som er stridens kjerne. Norges nest største tømmerterminal ligger rett ved to av Innlandets mest trafikkerte veger, E6 og riksvei 3. Den ligger også tett ved Dovrebanen, der Bane Nor i år skal starte arbeidet med utvidelse til doble jernbanespor fram til Hamar.

Flere politikere mener beliggenheten er som skapt for å oppfylle et av kravene i Nasjonal Transportplan: Å få mer gods fra vegnettet over til jernbanen.

– Her snakker vi om muligheter for både å kutte utslipp og skape arbeidsplasser i stor skala, sier Arbeiderparti-politiker Nils Kristen Sandtrøen.

Mer bråk om jernbane i Hamar: Jernbanekaos i Hamar - ordfører snudde i kampsak

Et industrieventyr

Området ved dagens tømmerterminal eies av Romedal og Stange almenning og GHG Eiendom. De ønsker å utvikle tømmerterminalen for å skape et område for mer industri innen bioøkonomi. I tillegg ønsker de at flerbruksterminalen skal føre til en tryggere og mer miljøvennlig godstransport - fra veg til jernbane.

Men det står og faller på at Bane Nor bygger et planlagt tilkoblingsspor til terminalen litt lenger nord.

Rune Bergsodden i GHG Eiendom mener Bane Nors løsning vil føre til langt mer interntransport på terminalområdet.

– Vi er redd løsningen blir en flaskehals, sier Bergsodden.

Han får støtte fra Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer for Romedal og Stange almenning.

Han mener løsningen vil bety at tog som kommer fra nord eller skal nordover må kjøre fram og tilbake inne på terminalområdet, flere ganger.

– Det er ikke gjennomførbart med en flerbruksterminal som vi er nødt til å ha her, hvis vi skal sikre den utviklingen vi ønsker.

Illustrasjon over ny flerbruksterminal på Sørli i Stange.

DRØMMEN: Det er slik næringslivet og politikere ønsker at dagens tømmerterminal på Sørli skal se ut i framtida. Området skal utvikles til å bli en flerbruksterminal med plass til både godstrafikk og bioøkonomisk industrivirksomhet.

Foto: Illustrasjon: / GHG Eiendom AS

Vil få konsekvenser

Bane Nor mener imidlertid at den foreslåtte løsningen er god nok. Da kan togene kjøre rett inn og rett ut fra terminalen, fra begge retninger.

Hvis tilkjøringssporet likevel skal flyttes, vil det få konsekvenser, mener Geir Kvillum, prosjektsjef for strekningen Kleverud – Sørli – Åkersvika.

– Alt er mulig, men det har en kostnad, sier Kvillum.

Geir Kvillum i Bane NOR. Prosjektsjef utbygging av dobbeltspor Dovrebanen på strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika.

STÅR PÅ SITT: Geir Kvillum, prosjektsjef for Bane Nor på strekningen Kleverud – Sørli – Åkersvika, mener sporvalgsløsningen deres ivaretar alle behov næringslivet måtte ha for en flerbruksterminal på Sørli.

Foto: Bane NOR

Akkurat hvor mye dyrere det kan bli, er ikke mulig å si, mener Kvillum. Men han antyder "noen hundre millioner kroner". Dessuten kan en slik ekstrajobb også bety at ferdigstillelsen av dobbeltspor til Hamar blir forsinket.

Kvillum mener likevel at Bane Nor er positive til å se nærmere på dette.

– Men da må noen gi oss oppdraget, sier Kvillum.

Det får både næringsliv og politikere til å steile.

Les også Her skal Norges Silicon Valley til en milliard bygges

Illustrasjon av planene for Innlandet Science Park i Hamar

Klare føringer fra Stortinget

Nils Kristen Sandtrøen, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, mener Bane Nor allerede har fått klare føringer:

– Bestillingen fra Stortinget var klar og tydelig for over ett år siden. Her har det vært en forsømmelse fra både tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide og Bane Nor, mener Sandtrøen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er åpenbare fordeler med å velge kollektivt over el-biler.

DIALOG: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener situasjonen rundt dagens tømmerterminal på Sørli kan løses, og ønsker derfor dialog med Bane Nor og Jernbanedirektoratet.

Foto: Pål Hansen / NRK

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier han nå vil gå i dialog med Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Han mener planene for Sørli er gode, og at det bør være mulig å løse problemene:

– Det gjenstår noen faglige uenigheter. Det handler om hvorvidt Bane NORs foreslåtte løsning er egnet til å dekke næringslivets behov for kapasitet, sier Nygård.

Toget går nå

Gaute Nøkleholm sier han må stole på at samferdselsministeren gjennomfører det han har sagt. Men å gå i en dialog er samtidig ganske uforpliktende, mener han. Og siden arbeidet med å bygge dobbeltsporet jernbane forbi Sørli starter i år, begynner tida å bli knapp.

Han frykter konsekvensene dersom partene ikke blir enige.

– Da er det kroken på døra. Hvis vi ikke får til den tilkoblingen og vi får på plass flerbruksterminalen, da blir ikke dette noe industriområde. Da kommer Sørli til å forbli en vanlig tømmerterminal, sier Nøkleholm.

Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer i Romedal og Stange almenning. Ved Sørli tømmerterminal.

BARE TØMMER: Det blir ingen flerbruksterminal på Sørli dersom ikke tilkjøringssporet endres, mener Gaute Nøkleholm, almenningsbestyrer i Romedal og Stange almenning.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Vil bygge sjukehus og jernbane ved Vikingskipet: Vil bygge sjukehus og jernbane ved Vikingskipet