Hopp til innhold

Bane Nor anbefaler dobbeltspor i vest

HAMAR (NRK): Bane Nor mener fortsatt at dobbeltsporet gjennom Hamar bør gå i vest. Også nå fraråder de den østlige traséen.

Illustrasjon dobbeltspor på jernbanen i vest i Hamar.

ANBEFALER VESTLIG TRASÉ: Slik vil det ifølge Bane Nor bli seende ut ved Mjøsa i Hamar sentrum dersom det blir bygget dobbeltspor i kulvert i den vestlige traséen.

Foto: Illustrasjon: Bane Nor

– Vi anbefaler vest og fraråder alternativ øst og vil vurdere innsigelser, sier Lars Eide ved Bane Nor.

I dag la Bane Nor frem sin nye utredning og anbefaling for kommunestyret. Kommunen behandler saken i desember.

Bane Nor har tidligere ment traséen for dobbeltsporet gjennom Hamar skal gå i vest, med dagens stasjon og kulvert i Mjøsa.

Mener vest svarer best

Anbefalingen fra Bane Nor må svare på statlige mål som er satt for InterCity-prosjektene, og Bane Nor mener alternativ vest svarer best.

Under fremleggelsen gikk Eide gjennom hovedalternativene: Vest, øst A, og øst C. Sistnevnte er et nytt alternativ i 2019 for å spare landbruksjord. Det er gjennomført grunnboringer som viser at dette er mulig. Eide sa alle alternativene er jernbaneteknisk mulige å få til, og tok deretter for seg innsigelsene fra tidligere.

Alternativ vest mener Bane Nor vil, i større grad, legge til rette for en kompakt by og redusert transportbehov, men en stasjon som ligger sentralt. De mener også at alternativ vest gir minst inngrep i naturen og i kulturinteresser.

Når det gjelder forventede kostnader for de ulike alternativene regner Bane Nor som like. Alternativ vest forventer de skal ligge på 12 milliarder, øst A på 12,6 og øst C på 12,4.

Klimaregnskapet for anleggsperioden er noe høyere i alternativ vest enn alternativ øst.

Se video fra møtet her: Kommunestyremøtet direkte

Se tidligere bilder av Hamar før og etter eventuell ny jernbane:

Illustrasjon dobbeltspor på jernbanen i vest i Hamar.

SE BILDER: Dette er Bane Nors illustrasjoner over områdene i øst og vest, med og uten dobbeltspor. På illustrasjonen i øst er verken stasjonsbygning eller annen infrastruktur tegnet inn.

Foto: Illustrasjon: Bane Nor
Dette er Bane Nors illustrasjoner over områdene i øst og vest, med og uten dobbeltspor. På illustrasjonen i øst er verken stasjonsbygning eller annen infrastruktur tegnet inn.

Heftig debatt

Første gang Bane Nor konkluderte, vakte det sterke reaksjoner at de ikke ga Hamar noen reelle alternativer, siden de frarådet både den østlige traseen og alternativ midt, som nå er ute av diskusjonen.

Einar Busterud

ØST: BBL med ordfører Einar Busterud i spissen vil frigjøre strandsona til byutvikling og legge det nye dobbeltsporet i øst.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Til tross for dette, og at flere instanser la inn innsigelser, vedtok politikerne i Hamar i desember 2016, at de vil ha det nye dobbeltsporet i øst med ny stasjon ved Vikingskipet.

Et flertall mente det vil være galskap å bygge dobbeltsporet ute i Mjøsa og foran byen.

Det var statlige innsigelser mot vestalternativet også, blant annet fra Riksantikvaren.

Etter dette har debatten rast og i perioder nærmest splittet byen. Ifølge Hamar Arbeiderblad trykket de over 1000 leserinnlegg om jernbanesaken i løpet av et år og debatten har vært både høylytt, heftig og tidvis ufin.

Regjeringen vil ha øst

Sommeren 2017 ga regjeringen sin støtte til øst-tilhengerne, da statsminister Erna Solberg og to av hennes ministere besøkte Hamar og sa at de foretrekker det østlige alternativet.

Regjeringen legger fram sitt forslag om alternativ øst for jernbanetrase gjennom Hamar 11.august

STØTTE: Statsminister Erna Solberg, daværende kommunalminister Jan Tore Sanner og daværende landbruksminister Jon Georg Dale besøkte Hamar i august 2017 og ga sin støtte til den østlige traséen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Etter dette er både øst og vest utredet på nytt, fordi Bane Nor innrømmet at de ikke hadde utredet det østlige alternativet godt nok i første runde.

Det er disse nye utredningene Bane Nor har lagt fram for kommunestyret i Hamar i ettermiddag, med sin nye anbefaling til trasévalg.

Veien videre

Hamar formannskap skal behandle saken og vedta hvilken trasé de ønsker den 11. desember. Saken går så videre til kommunestyret den 18. desember. Deretter blir planene lagt ut på høring.

Planforslag og alt utredningsmateriale, inkludert illustrasjoner av både østlig og vestlig trasé, blir tilgjengelig på nettsidene til Bane Nor og Hamar kommune.