Hopp til innhold

Både Øygard og aktor anker til Høyesterett

Både påtalemyndigheten og Rune Øygard har besluttet å anke til Høyesterett. Eidsivating lagmannsrett dømte Øygard til ett år og fire måneder i fengsel. – Dette er for lavt mener vi, sier aktor Thorbjørn Klundseter.

Statsadvokat Torbjørn Klundseter opplyste i dag at han anker dommen fra Eidsivating lagmannsrett mot Øygard.

Statsadvokaten Thorbjørn Klundseter om hvorfor saken ankes.

– Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen fordi vi mener straffen er satt for lav. Det som ligger til grunn for vår beslutning er omfanget av overgrepet og det er graden av utnyttelse av den fornærmede jenta fra den domfeltes side, sa aktor Thorbjørn Klundseter da han møtte pressen klokka 15.

Like etter klokka 15 ble også klart at Rune Øygard anker etter at han fikk vite at påtalemyndigheten bringer inn en anke til Høyesterett.

Jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, og Øygards advokat, Mette Yvonne Larsen, møtes for å diskutere rundt dommen som i dag ble anket til Høyesterett.

Jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, og Øygards advokat, Mette Yvonne Larsen, møtes i Dagsnytt 18 for å diskutere rundt dommen som i dag ble anket til Høyesterett.

– Beklager latterliggjøring

– Rune Øygard har gjort sine egne vurderinger basert på at påtalemyndigheten ikke vil la saken ligge, og har besluttet at han vil erklære selvstendig anke over saksbehandlingen ved Eidsivating lagmannsrett, skriver Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, i en pressemelding.

Mette Yvonne Larsen

Forsvarer Mette Yvonne Larsen og hennes klient Rune Øygard anker saken til Høyesterett.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Øygard ser at en ny rettssak skaper nye belastninger for alle, både aktørene, familien og lokalsamfunnet.

Han beklager sterkt at den måten saken er blitt knyttet til den kommunen han bor i, og at kulturen, dialekten og tradisjonene har blitt latterliggjort både i sosiale medier og for øvrig.

– Saken handler først og fremst om to personer og har ingen forankring i lokale forhold eller de aktuelle kommunene. Han har ikke et ønske om at en ny sak skal skape ytterligere belastning, skriver Larsen i pressemeldingen.

– Overraskende at Øygard anker

Leder av krimredaksjonen i NRK, Olav Rønneberg, sier det er overraskende at Øygard.

– Dette var noe overraskende fra Øygards side. Han anker da på saksbehandlingsfeil og det betyr at de mener at professor Lars Weisæth som er Rune Øygards psykiater skulle fått lov til å vitne i ankesaken. Dette ble nektet av dommerne, og de mener altså at dette er en saksbehandlingsfeil, sier Rønneberg.

Psykiater Lars Weisæth er hyttenabo til Rune Øygard på Maurvangen i Vågå. I lagmannsretten ble ikke det opplyst da han vitnet om Øygards helse, etter at skyld-kjennelsen var avsagt.

Men Øygard og forsvarerne ønsker også å bruke Weisæth som sakkyndig-vitne, og anker derfor til Høyesterett på saksbehandlingsfeil. Weisæth sjøl sier til NRK at han erklærer seg inhabil i en eventuell ankesak.

– Det er en viss risiko ved å anke for Øygard, hvis saken havner i Høyesterett og dommen fra lagmannsretten blir opphevet så blir det en ny runde i lagmannsretten med en ny jury, og da risikerer Øygard å bli kjent skyldig i det han ble frifunnet for i lagmannsretten, nemlig overgrep mot jenta da hun var under 14 år, sier Rønneberg.

– Jenta glad for anke

Nina Braathen Hjortdal

Nina Braathen Hjortdal er fornøyd med at påtalemyndigheten anker straffeutmålingen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, er fornøyd med at påtalemyndigheten anker straffeutmålingen.

– Jeg er helt enig med statsadvokaten om at straffen ble satt for lavt i lagmannsretten. Min klient er veldig glad for at aktor anker straffen. Hun var heller ikke tilfreds med straffen som ble gitt av lagmannsretten, sier Braathen Hjortdal til NRK.

Det er gitt klare signaler om at det skal være en skjerping i straffeutmålinger i overgrepssaker, og dommen fra lagmannsretten viser ikke det i tilstrekkelig grad, mener Braathen Hjortdal.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som avgjør om ankene blir behandlet.

– Høyesteretts ankeutvalg vil bruke tre-fire uker på å behandle denne saken. Dersom den blir tillatt fremmet vil det inntil to måneder til før den kommer opp til behandling, sier informasjonssjef i Norges Høyesterett, Svein Tore Andersen.

Kan ikke anke skyldspørsmålet

Det er to uker siden den tidligere Arbeiderparti-ordføreren i Vågå, Rune Øygard, ble dømt til ett år og tre måneder i fengsel for overgrep mot den fornærmede jenta i saken. Både Øygard og Statsadvokat Thorbjørn Klundseter valgte å ta betenkningstid på om de ville anke dommen til Høyesterett.

Skyldspørsmålet kan ikke ankes, men straffeutmålingen og saksbehandlingen kan ankes inn for landets høyeste domstol.

Dømt i to rettsinstanser

Thorbjørn Klundseter

Aktor Thorbjørn Klundseter var i utgangspunktet ikke fornøyd med straffeutmålingen i lagmannsretten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Eidsivating lagmannsrett brukte seks uker på å behandle ankesaken mot den tidligere Vågå-ordføreren. I tingretten ble han dømt til fire års fengsel. Den gangen ble han også dømt til overgrep mot jenta før hun hadde fylt 14 år.

Dommen ble anket på stedet og i lagmannsretten kom juryen altså fram til at dette ene, svært skjerpende punktet, ikke kunne bevises.

Statsadvokat og aktor i saken, Thorbjørn Klundseter la til tross for det ned, påstand om 2,5 års fengsel i lagmannsretten Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mente at ti måneder burde være en passende straff for det han ble funnet skyldig for.

Øygard

Både tingretten og lagmannsretten har funnet Rune Øygard skyldig i overgrep.

Foto: Reidar Gregersen / NRK