Politimann nekter for å ha vært våpenhandler

– Jeg har aldri vært en våpenhandler. Det har aldri vært våpen på avveie, sa den tiltalte, pensjonerte politimannen i retten i dag.

Sør-Østerdal tingrett skal ta stilling til om en pensjonert politimann og våpensamler fra Hedmark har oppbevart rundt 200 våpen ulovlig. Spesialenheten for politisaker mener flere av våpnene er kjøpt ulovlig, og at de ikke var forsvarlig lagret.

Reporter: Arne Trolldalen. Foto/redigering: Bjørn Opsahl.

Ballen begynte å rulle da spesialenheten for politisaker begynte å etterforske mannen for å ha kjøpt to våpen ulovlige i oktober 2012. Ransakelse på to adresser i Hedmark avdekket store mengder våpen.

På våpenkortet var den tidligere politimannen registrert med 169 våpen. I tillegg skal han ha kjøpt eller fått tak i 16 våpen uten politimesterens tillatelse, og innehatt 28 våpen og våpendeler som ikke står på våpenkortet. Flere hagler og andre våpen skal være ulovlig ombygde.

Politimann hadde ulovlige våpen, håndgranat og panserbrytende skudd

Tips om våpentyveri

Politimann tiltalt for brudd på våpenloven

Aktor Guro Glærum Kleppe til høyre.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Den pensjonerte politimannen startet sin forklaring i Sør-Østerdal tingrett i dag.

Han sa i retten at alle registeringspliktige våpen var på den ene adressen:

– Her hadde jeg våpenskap, safe og alarm, sa han.

Men så fikk han et varsel om at et større våpentyveri kunne være på gang og at det kunne være rettet mot ham. Da startet han flyttinga av våpen til den andre adressen, hvor han oppholdt seg mest, samtidig som han purret på å få installert alarm her. Det var kort tid før politiet slo til.

- Flyttet våpensamling etter tips om mulig våpentyveri

Han er blant annet tiltalt for å ha oppbevart våpen på en ikke forskriftsmessig måte.

– Alle ropte på meg

En sentralt punkt i tiltalen mot den pensjonerte politimannen er at han har skaffet seg våpen uten tillatelse fra politimesteren.

Han opplyste i retten at allerede på 70-tallet begynte han å få spørsmål om han kunne bidra til å plombere og selge våpen, særlig etter dødsbo.

Politimann for retten, brudd på våpenloven

Det er en svært omfattende tiltale den pensjonerte politimannen møter i Sør-Østerdal tingrett.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Skifterett, lensmenn og bobestyrere henvendte seg. Det var i full forståelse med våpenkoret. Alle ropte på meg, sa politimannen.

Etter en samtale med en politijurist følte han at han hadde alle fullmakter til å gjøre denne jobben.

– Han sa at jeg bare måtte holde papirene i orden. Det har jeg gjort så godt jeg kan, sa han i retten.

Han avviste også at han har vært en våpenhandler.

–– Jeg var aldri en våpenhandler. Jeg bare prøvde å hjelpe folk. Det har jeg tydeligvis lite igjen for, sa han, og føyde til:

– Det har aldri vært noen våpen på avveie, sa han.

Dette står i strid med tiltalen. 14 av de 169 våpnene på våpenkortet fant politiet ikke. Den tidligere politimannen er derfor også tiltalt for ulovlig å ha overlatt våpen til andre.

Våpenauksjon

Han er blant annet tiltalt for å ha skaffet seg fire våpen uten en slik tillatelse i forbindelse med et dødsbo. De fire våpnene skulle han bidra til ble solgt.

Han forklarte at det har blitt mye vanskeligere å selge våpen nå enn for bare ti år siden. Han søkte derfor om å få våpnene til samlingen sin. Dette fikk han avslag på grunn av at han hadde allerede 167 våpen.

– Da plomberte jeg endel våpen, og solgte endel våpen, sa han. De aktuelle våpnene ble også plomberte, sa han i retten, med unntak av en revolver som børsemakeren ikke hadde utstyr til å plombere.

Dette våpnet hadde han i besittelse i en safe i påvente av en våpenauksjon.

– Jeg ervervet aldri våpenet. Det var i en salsgsprosess. Det har aldri vært meninga at jeg skulle beholde de. Jeg bisto kun med avvikling, sa han i retten.

Dette står i kontrast til tiltalen der aktor mener at han skaffet seg disse og flere andre våpner ulovlig.