Hopp til innhold

Avfeier kritikk fra barnebarn til NS-ordfører

Frank Aarebrot mener hensynet til våre etterkommere må komme før hensynet til etterkommerne av de som var aktive under krigen.

Frank Aarebrot

FÅR KRITIKK: Frank Aarebrot avfeier kritikken fra barnebarnet til Loms tidligere NS-ordfører.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Paal O. Aukrust var spesiell. Han var en offentlig person, han ble på nytt valgt som ordfører etter krigen og han gav ut en selvbiografi, der han reflekterer rundt egne handlinger og opplevelser under og etter krigen, sier Frank Aarebrot.

Han har fått kritikk fra Aukrusts barnebarn for delen som omhandlet NS-ordføreren i Lom i foredraget «Krig på 200 minutter».

Hvorfor dette umotiverte personangrepet på et menneske som har vært død i nesten 50 år?

Torlaug Aukrust

– Jeg leser kronikken som et uttrykk for at noen i familien helst ikke vil at det bestefar gjorde under krigen skal nevnes mer, men det er jeg ikke enig i, sier han.

NRK Ytring: «Personangrep i beste sendetid»

– Pussig at han ikke reflekterer rundt andres skjebne

På 75-årsdagen for krigsutbruddet i Norge, holdt Frank Aarebrot forelesningen «Krig på 200 minutter» på stundersamfunnet i Bergen.

En seksjon i foredraget handlet om Loms ordfører under krigen, Paal O. Aukrust. Som alle andre NS-ordførere ble Aukrust dømt for landssvik etter tyskernes kapitulasjon og ble fengslet.

Det er Aukrusts egen beskrivelse av de forholdene han sitter fengslet under, og mangelen på refleksjon over at mange nordmenn hadde lidd som ham, kanskje verre, under krigen, Aarebrot reagerer på.

– Jeg vil si at det er pussig at han ikke reflekterer rundt det. Selv ikke da han skrev boken sin i 1966, som tross alt er ganske lenge etter krigens slutt. Det viser ikke mye empati, sier Aarebrot.

Det er et paradoks at Aarebrot som tilsynelatende legger så stor vekt på empati selv bruker menneskeskjebner som leketøy i underholdningsøyemed.

Torlaug Aukrust
I «Krig på 200 minutter» forteller professor Frank Aarebrot en historie om Paal O. Aukrust, som var NS-ordfører i Lom under krigen. Denne framstillingen ble kritisert av Aukrusts barnebarn, Torlaug Aukrust, i en kronikk på NRK.no/ytring, juli 2015.

AAREBROT OM AUKRUST:Her kan du se hva Frank Aarebrot forteller om Paal O. Aukrust, som ble NS-ordfører i Lom i Gudbrandsdalen.

Mener Aarebrot skulle problematisert mer

Torlaug Aukrust

Torlaug Aukrust mener Aarebrot trekker konklusjoner om bestefaren, som menneske, som det ikke er mulig å dra.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Jeg skjønner at jeg ikke er noe objektivt sannhetsvitne når det gjelder bestefar, sier Torlaug Aukrust.

Hun ble først overrasket da bestefaren dukket opp som en del av Aarebrots forelesning om krigen. Så ble hun sittende og tenke.

– Han dannet et bilde av bestefar som jeg ikke kjente igjen, sier hun.

Hun trekker fram at det neppe hadde vært til Loms fordel om en nazst fra en annen kant av landet, eller en tysk millitærkomandant hadde fått jobben.

– Noen måtte gjøre det, og jeg er på mange måter stolt av bestefar, som tok på seg oppgaven selv om han må ha visst at det kunne komme reaksjoner, sier hun.

– Våre barn er viktigere enn hans

Foredraget til Aarebrot blir snart gitt ut som bok, men han ser ingen grunn til å endre manuset som følge av reaksjonene fra Aukrusts barnebarn.

– Våre barn er viktigere enn hans. Det er utrolig viktig at våre barn lærer om det som foregikk, sier han.

– Det er viktig at de lærer om svik, om heltemot og at det finnes nyanser på begge sider. De må lære at man noen ganger må ta sjelevalg og at slike valg ofte får konsekvenser – det er Aukrust et godt eksempel på.

Studentersamfunnet i Bergen og NRK inviterer igjen til forrykende forelesning fra Kvarteret i Bergen. Den aldri hvilende og alltid frittalende professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot byr på en ny historiekveld. Denne gangen er temaet krig. Dette skjer på 75-årsdagen for krigsutbruddet i Norge.

Her kan du se hele forelesningen «Krig på 200 minutter».