Auka inntekt blant jordbrukarar

Gardbrukarar på Austlandet fekk i snitt ei auke på 15 prosent på inntektene sine frå jordbruk frå 2019 til 2020. Det blir klart frå Nibio si årlege undersøking av jordbruk. Ingen andre landsdelar hadde like høg årsinntekt som flatbygdene på Austlandet.

Flere saker fra Innlandet