Hopp til innhold

Auka beredskap Lillehammer sjukehus


Frå nyttårshelga er det auka beredskap ved sjukehuset på Lillehammer som følge av mange pasientar og høgt langtidsfråver blant tilsette. Det er luftvegsinfeksjonar som dominierer i begge grupper.
Dette betyr at sjukehuset opprettar ei kriseleiing og styrkar bemanninga på enkeltområde slik at pasientar får den hjelpa dei treng.
Frå før er det auka beredskap ved sjukehusa i Elverum, Hamar og Gjøvik